Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Vekil ile Takip Edilen İşlerde Tebligatın Vekile Yapılması Gerekir – Yargıtay Kararı

Vekil ile Takip Edilen İşlerde Tebligatın Vekile Yapılması Gerekir – Yargıtay Kararı: Esas : 2016/14519 Karar : 2017/6390 Tarih : 25.04.2017

T.C.YARGITAYONİKİNCİ HUKUK DAİRESİ Esas : 2016/14519Karar : 2017/6390Tarih : 25.04.2017 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen…

31 Ocak 2020