Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Tapu Beyanı/Tapu Siciline Beyan

Tapu Beyanı/Tapu Siciline Beyan

TMK md 1012 ve Tapu Sicil Tüzüğü m. 52 ile 56 hükümlerinde tapu siciline beyan olarak bazı hususların nasıl yazılacağı…

15 Ekim 2019