Tag Archives: maddi manevi tazminat dilekçesi örneği

Şubat, 2019

  • 12 Şubat

    MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

    Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

    Maddi ve Manevi Tazminat Dilekçesi Nasıl Hazırlanır? Dilekçe Örneği ADANA ( ) ASLİYE HUKUK SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE DAVACI         : VEKİL  : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA DAVALI         : KONU        : 10.12.2017 tarihinde meydana gelen haksız fiil neticesinde bedensel zarara uğrayan …

error: