Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Her Türlü Delil Beyanı Yemin Delilinin Hatırlatılmasını Gerektirir

Her Türlü Delil Beyanı Yemin Delilinin Hatırlatılmasını Gerektirir- Yargıtay Kararı: 6HD E. 2011/5622, K. 2011/10140

Her Türlü Delil Beyanı Yemin Delilinin Hatırlatılmasını Gerektirir Davacı düğünde kendisine takılan ziynetlerin evlilik süreci içinde kendisinden alındığını, bir daha…

14 Mart 2020