Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Eşya Alacağı Davasında Görevli Mahkeme Aile Mahkemesidir

Eşya Alacağı Davasında Görevli Mahkeme Aile Mahkemesidir – Yargıtay Kararı: Y3HD, 26.11.2015, E. 2015/11082, K. 2015/19044

Eşya Alacağı Davasında Görevli Mahkeme Aile Mahkemesidir Dava; ziynet ve diğer eşyalarının bedellerinin tahsili istemine ilişkindir. Kişisel malların iadesi Türk…

24 Şubat 2020