Boşanma Davası Açıldıktan Sonra Meydana Gelen Olaylar

Boşanma Davası Açıldıktan Sonra Meydana Gelen Olaylar

Tahkikat aşamasında meydana gelen tehdit değerlendirmeye esas alınamaz. Boşanma davasına bakan mahkeme yargılamayı Türk Medeni Kanununun 184 ve Hukuk Muhakemeleri…

18 Kasım 2019