Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Borçlu İhaleye Katılamaz ve Kendisine İhale Yapılamaz

Borçlu İhaleye Katılamaz ve Kendisine İhale Yapılamaz- Yargıtay Kararı

Borçlu İhaleye Katılamaz ve Kendisine İhale Yapılamaz Yargıtay 12. Hukuk Dairesi2016/21581 E. -2016/26185 K. Şikayetçi borçlunun yasal süresinde icra mahkemesine…

15 Mart 2020