Bakiye Borç Muhtırası – Borç Ödeme Muhtırası

Bakiye Borç Muhtırası Talebi- Borç Ödeme Muhtırası

Bakiye Borç Muhtırası Talebi -1- T.C. ADANA ……….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ……….E.             Alacaklı vekili geldi. Yukarıda numarası yazılı olan dosyada, borçlu…

20 Şubat 2018