avukat saim incekaş

Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi

Yurtdışında bir boşanma kararı aldırdınız ve bu kararın Türkiye'de de geçerliği olmasını mı istiyorsunuz? Evet, günümüzde Türkiye'de yaptıkları evlilik ardından…

30 Eylül 2020

Emekli Maaşı Bloke Kaldırma Dilekçesi

Emekli maaşı hesabına koyulan blokenin kaldırılmasına yönelik dilekçe nasıl yazılır? Avukat Saim İNCEKAŞ tarafından tüm detaylarıyla bu yazımızda ele alındı.…

30 Eylül 2020

El Konulan Aracın Yediemin Olarak İadesi Talebi

Ceza soruşturma ve davası süreçlerinde sıklıkla el koyma uygulamasıyla karşılaşılır. Bu yazımızda el koyulan aracın kişi tarafından yediemin olarak iadesinin…

30 Eylül 2020

Hizmet Tespit Davasına Cevap Dilekçesi

Hizmet tespit davasına ne şekilde cevap verilmesi gerektiğini bu yazımızda ele aldık. Av. Saim İNCEKAŞ'ın katkılarıyla hazırlanan bu yazıda hizmet…

29 Eylül 2020

Tahliye Taahhütnamesi Davasına Karşı Savunma

Tahliye taahhütnamesi öne sürülerek açılan tahliye davasında nasıl savunma yapılır? Savunma veya itiraz dilekçesi nasıl hazırlanır? Av. Saim İNCEKAŞ tarafından…

28 Eylül 2020

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi

Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir? Ne İşe Yarar?  Satış vaadi sözleşmeleri, iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdendir. Alıcı bedeli ödemekle, satıcıda mülkiyeti…

27 Eylül 2020

Şirket yöneticilerinin sorumluluğundan kaynaklanan tazminat davası

Şirket yöneticilerinin sorumluluğundan kaynaklanan tazminat davaları uzmanlık gerektiren bir alandır. Bu alanda Av. Saim İNCEKAŞ tarafından davanın nasıl açılacağı, dilekçenin…

26 Eylül 2020

Ohal Komisyonu Ret Kararına İtiraz

Ohal ret kararına itiraz süreci detaylı ele alınması gereken hassas bir süreçtir. Av. Saim İNCEKAŞ tarafından bu yazıda komisyonun verdiği…

26 Eylül 2020

Zorunlu Tedavi Talebi ve Dilekçesi

Zorunlu tedavi talebinde nasıl bulunulur? Zorunlu tedavi dilekçe örneği nasıl hazırlanmalıdır? Bu yazımızda zorunlu tedavi talebi konusu Avukat Saim İNCEKAŞ…

26 Eylül 2020

Maaş haczine cevap vermeyen işvereni şikayet

İcra takibi esnasında borçlunun çalıştığı iş yeri tespit edilmiş olabilir. Bu durumda alacaklı vekili borçlunun işverenine maaş haczi uygulaması için…

26 Eylül 2020

Tedbir Nafakasına Cevap Dilekçesi

Tedbir Nafakasına Cevap Nasıl Verilir? Bu yazımızda kişinin aleyhine açılan tedbir nafakası davasına ne şekilde cevap vermesi gerektiğini, cevap dilekçesinin…

21 Eylül 2020

İşyeri Kirasının Düşürülmesi Sözleşmesi

Bazı durumlarda kira sözleşmesinin bedelinin düşürülmesi talep edilebilir. Bu durumda taraflar ek bir protokol yani sözleşme yaparak kiranın düşürülmesi hususunu…

21 Eylül 2020

BAM Sonrası Temyiz Süre Tutum Dilekçesi

YARGITAY İLGİLİ CEZA DAİRESİ’NE Gönderilmek Üzere; ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 5. CEZA DAİRESİ’NE   DOSYA NO           :  TEMYİZ EDEN (SANIK)              …

21 Eylül 2020

El Konulan Cep Telefonunun İadesi Talebi

Savcılık tarafından el koyulan cep telefonunun iadesi dilekçesi nasıl hazırlanır? Dijital materyallar nasıl iade alınır? El konulan telefonun iadesi 2020…

21 Eylül 2020

Mal Beyanında Bulunma Nedeniyle Cezanın Düşürülmesi

 Aleyhine icra takibi açılan bir borçlu ilgili icra dairesine "mal beyanında" bulunmalıdır. Aksi taktirde bu durumun cezai sorumluluğu vardır.  Bu…

20 Eylül 2020

Ticari Defterin Zayi Olduğunun Tespiti Dava Dilekçesi

Ticari Defterin Zayi Olduğunun Tespiti Dava Dilekçesi

15 Mayıs 2020

Detaylı Maaş Haczi Talebi

Detaylı Maaş Haczi Talebi

7 Nisan 2020

Avukat Tapu Vekaletname Örneği

Avukat Tapu Vekaletname Örneği GENEL VEKALETNAME YETKİLERİ Leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bilcümle dava, icra takibi ve ihtilaflardan dolayı…

4 Ağustos 2019

Vergi Cezası İndirim Dilekçesi » 376 Dilekçe Örneği

ADANA ZİYAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE Dairenizin X vergi sicil numarasında kayıtlı kurumlar  vergisi mükellefiniz bulunmaktayım. Müdürlüğünüzce düzenlenmiş olan , X…

17 Mayıs 2019

Zina 6 Aylık Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı Yargıtay Kararı

(2. HD 04.04.1983 gün, 2897/2857: 2. HD 14.09.1971 gün, 4847/5021: 2. HD 31.01.1986 gün, 760/908 sayılı ve devam eden kararlan)(Y.…

23 Mart 2019

Boşanma Davasında Esas Hakkında Beyan Dilekçesi

Boşanma davalarında tüm tanıklar dinlendikten sonra taraflar tanıkların beyanlarına karşı beyanda bulunmak isteyeceklerdir. Uygulamada avukatlar arasında bu duruma "esasa ilişkin…

26 Şubat 2019

Yabancı Mahkeme Kararının Türkiye’de Tanınması

Yabancı mahkeme kararlarının Türkiye açısından iki şekilde inceleme imkanı bulunmaktadır: "Tenfiz" ve "Tanıma''. Tenfiz kavramı, sözlükte "hükmünü geçirme", “hükmünü yürütme",…

13 Ocak 2019

Davaların Birleştirilmesi ve Usulü

Davaların Birleştirilmesi ve Usulü

21 Aralık 2018

İşçilik Alacakları-İşçi Alacağı Dava Dilekçesi

Bu yazımızda iş mahkemesi dava dilekçelerini inceledik. Kıdem tazminatı, fazla mesai, AGİ gibi başlıca işçilik alacakları için dava dilekçesinin nasıl…

20 Ekim 2018