Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kişilik Hakları Nedeniyle Erişimin Engellenmesi Talebi Hukuk Mahkemesinden İstenebilir Mi?

Kişilik haklarının ihlal edilmesi sebebiyle internetteki içeriğe erişimin engellenmesi hukuk mahkemesinden talep edilebilir mi? Hayır, kişilik hakları ihlali nedeniyle erişimin…

3 Kasım 2020

Web Sitesi Sahibi Sitedeki Yorumlardan Sorumlu Tutulabilir Mi?

Bilişim hukukuyla ilgili konulardan birisi de "web sitesinde yapılan yorumlar nedeniyle web sitesinin sahibi sorumlu tutulabilir mi?" sorusudur. Şunu öncelikle…

3 Kasım 2020

Yönetici Nasıl Seçilir, Kimler Yönetici Olabilir?

Apartman ve sitelerde en önemli görevlerden birisi apartman yöneticiliğidir. Apartman ve sitelerde kat maliklerinin oluşturduğu kurul karar vermeye yetkilidir. Büyük…

2 Kasım 2020

Apartman Yöneticisinin Görev ve Sorumlulukları

Ilk defa yönetici seçilen kişinin neler yapacağı ile ilgili bilgiler aktaracağız. Yönetici ilk seçildiğinde ne yapacak, görevi bırakırken ne yapacak,…

1 Kasım 2020

Sehven yapılan hatanın düzeltilmesi dilekçesi

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NEDosya Esas:         Duruşma Günü: MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİ İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: VEKİLİ: DAVALI: TALEP KONUSU: Dava dilekçesinde sehven…

31 Ekim 2020

Sokağa Çıkma Yasağına İtiraz Dilekçesi

ADANA (   ) SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE İTİRAZ EDEN: VEKİLİ: Av. Saim İncekaş - Adana Avukat ve Hukuk Danışmanlık KARŞI TARAF:…

31 Ekim 2020

Yurtdışındaki Şahsın Ekonomik Durumunun Araştırılması

T.C.ADANA ... AİLE MAHKEMESİ Sayı : 2019/331 Esas 20/10/2020Konu : Ekonomik ve sosyal durum araştırması YETKİLİ ADLİ MAKAMLARAFİNLANDİYA Davacı ,...…

30 Ekim 2020

Stajyer Avukatın Avukat Değiştirmesi Baroya Bildirim Dilekçesi

Stajyer avukat ikinci 6 ayında yanında staj yaptığı avukatını değiştirmek isterse ne olur? Bu durumda aşağıdaki gibi bir dilekçe hazırlanarak…

28 Ekim 2020

Başka Bir Kadınla Yaşamak Zina Kabul Edilir

Boşanma davasında zinanın kanıtlanması için bazı çıkarımlar karine kabul edilir. Örneğin davalı eşin başka bir kadınla karı-koca gibi yaşamaya başlaması…

24 Ekim 2020

Danışmanlık Sözleşmesi Örneği

DANIŞMANLIK VE İŞBİRLİĞİ  SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Bu Sözleşmenin tarafları, Vakıflar Genel Müdürlüğü kayıtlarında ...’da bulunan ... Vakfının  evlatları  ve torunlarının  adına…

22 Ekim 2020

Duruşma Günü Verilmesi Talebi

Açılmış olan bir davada dilekçeler aşaması sona erdikten sonra ön inceleme için duruşma günü verilmelidir. Uygulamada kimi zaman mahkemeler dosyayı…

21 Ekim 2020

Uyaptan vekil kaydının silinmesi dilekçesi

Uyaptan vekil kaydının silinmesi için yazılması gereken dilekçe örneğini bu yazımızda ele aldık. ADANA ... AĞIR CEZA MAHKEMESİNE Dosya No:…

13 Ekim 2020

Çek İadesi İhtarname Örneği

İHTARNAME İHTAR EDEN           : MUHATAP                :  Adres                           : KONUSU                    : ../../…. tarihli sözleşmeye istinaden muhataba tarafımca verilen çeklerin, sözleşmenin bozulması…

13 Ekim 2020

Nafaka Artırım Sonrası İcra Dosyasına Ek Talepte Bulunmak

Nafaka artırım veya azaltım sonrasında hali hazırda açılmış olan icra takibine ek bir talepte bulunabilir miyim? Gelin bu sorunuzun cevabınızı ele…

12 Ekim 2020

Depozito Alacağı Davasına Cevap

Haksız bir şekilde verdiği depozitoyu geri isteyen kiracının açtığı "depozito alacağı" davası esasen bir sebepsiz zenginleşme iddiasıdır. Böyle bir davaya…

8 Ekim 2020

Emeklilik Başvuru Dilekçesi

T.C. SOSYAL  GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına ANKARA ……… T.C. kimlik numarası ve…

5 Ekim 2020

Sigortaya Destekten Yoksun Kalma Nedeniyle İhtarname

ADANA ... NOTERLİĞİ’NE İHTARNAME İHTAR EDENLER                        :   VEKİLİ                                              : MUHATAP                                    :   KONU                                            : 2918 Sayılı…

5 Ekim 2020

Harç Mahsubu Dilekçe Örneği

ADANA ... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE Dosya No: Yukarıda esas numarası belirtilen dosyada mevcut itiraz sebebi ile Isparta Sulh Hukuk Mahkemeleri nezdinde…

5 Ekim 2020

Tedbir nafakası ara kararına itiraz dilekçesi örneği

ADANA ... AİLE MAHKEMESİ’ NE DOSYA NO                                            : 2020/ E.   ARA KARARIN DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTEYEN DAVACI                                  : VEKİLİ: DAVALI: D.KONUSU                                            …

4 Ekim 2020

Broker Komisyon Sözleşmesi

Bu yazımızda brokerlik hizmeti sağlayan kişinin ne şekilde komisyon sözleşmesi hazırlayabileceğini, sözleşme örneğini paylaştık. Adana avukatlarından Saim İNCEKAŞ tarafından broker…

4 Ekim 2020

İşçi İbraname Örneği

İşverenle işçinin aralarında anlaşarak iş sözleşmesini sonlandırması ardından uygulamada "ibraname" düzenlenerek her iki tarafın da birbirinden herhangi bir alacağının kalmadığı…

1 Ekim 2020

Fiilen Başka Birisiyle Yaşamak Nafakanın Kaldırılması Sebebidir

Fiilen Başka Birisiyle Yaşamak Nafakanın Kaldırılması Sebebidir

23 Haziran 2020

Eşin diğerine para intikal ettirmek suretiyle mal edindirdiğinde bağış iradesi ve kastının olduğu sonucuna varmak için kesin ve inandırıcı delillerle kanıtlanması gerekir- Yargıtay Kararı

Eşin diğerine para intikal ettirmek suretiyle mal edindirdiğinde bağış iradesi ve kastının olduğu sonucuna varmak için kesin ve inandırıcı delillerle…

1 Mayıs 2020

Türk Mahkemesinden verilen boşanma kararı ile “evlilik birliği sona ermişse” artık ilgililer daha önce kesinleşmiş bulunan yabancı mahkeme boşanma kararının tanınmasını talep edemez- Yargıtay Kararı

Türk Mahkemesinden verilen boşanma kararı ile “evlilik birliği sona ermişse” artık ilgililer daha önce kesinleşmiş bulunan yabancı mahkeme boşanma kararının…

24 Nisan 2020