Tag Archives: Avukat Saim İNCEKAŞ

Aralık, 2020

 • 5 Aralık

  Avukat Saim İNCEKAŞ

  Avukat Saim İncekaş üniversite giriş sınavı başarı sıralamasında %1’lik dilim içerisinde yer alarak Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne burslu olarak giriş hakkı kazanmış ve hazırlık sınavını atlayarak hukuk lisansını tamamlamıştır. Çeşitli değişim programları ile 2011 yılında ABD-Washington, 2013 yılı yaz programında Stockholm’de bulunmuştur. Mesleğinin icrası için memleketi olan Adana’ya dönmüştür. …

Kasım, 2020

 • 3 Kasım

  Kişilik Hakları Nedeniyle Erişimin Engellenmesi Talebi Hukuk Mahkemesinden İstenebilir Mi?

  blank

  Kişilik haklarının ihlal edilmesi sebebiyle internetteki içeriğe erişimin engellenmesi hukuk mahkemesinden talep edilebilir mi? Hayır, kişilik hakları ihlali nedeniyle erişimin engellenmesi talebi sulh ceza hakimliğinden talep edilmelidir. Manevi tazminat davasıyla birlikte tedbiren erişimin engellenmesi talebi hukuk mahkemesinden istenilemez. Yazımızın devamında Avukat Saim İNCEKAŞ tarafından bu yönde Yargıtay Kararı incelenmiştir. Yargıtay …

 • 3 Kasım

  Web Sitesi Sahibi Sitedeki Yorumlardan Sorumlu Tutulabilir Mi?

  blank

  Bilişim hukukuyla ilgili konulardan birisi de “web sitesinde yapılan yorumlar nedeniyle web sitesinin sahibi sorumlu tutulabilir mi?” sorusudur. Şunu öncelikle belirtmeliyiz ki web sitesi sahibi kendi sitesindeki yorumlardan sorumludur. Başka bir şahsın kişilik haklarını zedeleyen bir yorum mevcutsa böyle bir durumda web sitesi sahibi uyarılır, web sitesi sahibi uyarıya rağmen …

 • 2 Kasım

  Yönetici Nasıl Seçilir, Kimler Yönetici Olabilir?

  blank

  Apartman ve sitelerde en önemli görevlerden birisi apartman yöneticiliğidir. Apartman ve sitelerde kat maliklerinin oluşturduğu kurul karar vermeye yetkilidir. Büyük sitelerde tüm kat maliklerinin aynı anda toplanmasının zorluğu nedeniyle toplu yapı temsilciliği mevcuttur. Bu sistem de aynı parlamento mantığındadır. Karar veren bu organlar dışında pek tabiidir ki yönetim ve denetim …

 • 1 Kasım

  Apartman Yöneticisinin Görev ve Sorumlulukları

  blank

  Ilk defa yönetici seçilen kişinin neler yapacağı ile ilgili bilgiler aktaracağız. Yönetici ilk seçildiğinde ne yapacak, görevi bırakırken ne yapacak, genel hatlarıyla anlattık. Binalarda ve sitelerde artık yöneticinin yükünün çok ağır olması sebebiyle insanlar dışarıdan site ve apartman yöneticisi seçmeyi tercih ediyorlar. Apartman yöneticisi özellikle kat mülkiyeti kanununu, iş sağlığı güvenliği …

Ekim, 2020

 • 31 Ekim

  Sehven yapılan hatanın düzeltilmesi dilekçesi

  blank

  ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NEDosya Esas:         Duruşma Günü: MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİ İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: VEKİLİ: DAVALI: TALEP KONUSU: Dava dilekçesinde sehven yaptığımız maddi hatanın düzeltilmesi istemine yöneliktir. AÇIKLAMALAR: Mahkemeniz … esas numarasına kayıtlı dosyasında mevcut “ Aile konutunun tespiti ve şerhi ” talepli dava dilekçemizde, dava konusu olan ve aile konutu …

 • 31 Ekim

  Sokağa Çıkma Cezasına İtiraz Dilekçesi

  blank

  Sokağa Çıkma Cezasına İtiraz Dilekçesi -1- ADANA (   ) SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE İTİRAZ EDEN: VEKİLİ: Av. Saim İncekaş – Adana Avukat ve Hukuk Danışmanlık KARŞI TARAF: Adana Seyhan Kaymakamlığı Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü KONU: Ataşehir Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü İçerenköy Şehit Halil Çayır Polis Merkezi Amirliği’nin 29/05/2020 Tarih, 1.000,00-TL tutarındaki …

 • 30 Ekim

  Yurtdışındaki Şahsın Ekonomik Durumunun Araştırılması

  blank

  T.C.ADANA … AİLE MAHKEMESİ Sayı : 2019/331 Esas 20/10/2020Konu : Ekonomik ve sosyal durum araştırması YETKİLİ ADLİ MAKAMLARAFİNLANDİYA Davacı ,… ile Davalı , … arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği yazılı davalının mahkemenize çağırılıp ya da iç hukukunuzun elverdiği …

 • 28 Ekim

  Stajyer Avukatın Avukat Değiştirmesi Baroya Bildirim Dilekçesi

  blank

  Stajyer avukat ikinci 6 ayında yanında staj yaptığı avukatını değiştirmek isterse ne olur? Bu durumda aşağıdaki gibi bir dilekçe hazırlanarak üyesi bulunduğunuz baroya bildirimde bulunmanızda fayda vardır. Stajyer Avukatın Avukatını Değiştirdiğini Bildirir Beyan Dilekçesi Örneği BARO BAŞKANLIĞINA … Sicil numaralı Stajyer …’nun yanımdan ayrılmasına muvafakat ederim. tarih Av. …………………… (Sicil …

 • 24 Ekim

  Başka Bir Kadınla Yaşamak Zina Kabul Edilir

  blank

  Boşanma davasında zinanın kanıtlanması için bazı çıkarımlar karine kabul edilir. Örneğin davalı eşin başka bir kadınla karı-koca gibi yaşamaya başlaması o eşin zina eylemini yaptığını kabul etmek için yeterlidir. Bu yazımızda boşanma avukatlarından Saim İncekaş tarafından zina ve sadakatsizlik arasındaki fark ele alınmış ve bu yönde bir Yargıtay kararı incelenmiştir. …

 • 22 Ekim

  Danışmanlık Sözleşmesi Örneği

  blank

  DANIŞMANLIK VE İŞBİRLİĞİ  SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Bu Sözleşmenin tarafları, Vakıflar Genel Müdürlüğü kayıtlarında …’da bulunan … Vakfının  evlatları  ve torunlarının  adına  yetkili … arasındadır. 1.TEMSİL EDİLECEK İŞ SAHİBİ KİŞİLER ; … Vakfının evlatları ve torunları olan temsil edilen hisse sahibi kişi isimleri bundan sonra ‘’İŞ SAHİPLERİ’’olarak adlandırılacaktır. 1-)Ad-Soyadı: TC Kimlik No …

 • 21 Ekim

  Duruşma Günü Verilmesi Talebi

  blank

  Açılmış olan bir davada dilekçeler aşaması sona erdikten sonra ön inceleme için duruşma günü verilmelidir. Uygulamada kimi zaman mahkemeler dosyayı gözden kaçırmakta, işlemlerin gecikmesine sebebiyet vermektedirler. Bu gibi durumlarda mahkemeye görevini hatırlatmak mahiyetliyle duruşma günü verilmesi talepli dilekçe gönderilmelidir. Bu yazımızda Adana avukatlarından Saim İncekaş tarafından duruşma günü verilmesi talebinin …

 • 13 Ekim

  Uyaptan vekil kaydının silinmesi dilekçesi

  blank

  Uyaptan vekil kaydının silinmesi için yazılması gereken dilekçe örneğini bu yazımızda ele aldık. ADANA … AĞIR CEZA MAHKEMESİNE Dosya No: KONU: Vekillik kaydının UYAP portalından silinmesi talebi TALEP : Yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosya kapsamında  Sayın mahkemenizde görülen yargılamada müvekkil … müdafi olarak tarafımca tevkil suretiyle meslektaş ……………………. …

 • 13 Ekim

  Çek İadesi İhtarname Örneği

  blank

  İHTARNAME İHTAR EDEN           : MUHATAP                :  Adres                           : KONUSU                    : ../../…. tarihli sözleşmeye istinaden muhataba tarafımca verilen çeklerin, sözleşmenin bozulması sebebi ile iadesi talepli ihtarnamedir. AÇIKLAMALAR     :  Muhatap şirketiniz ile tarafım arasında yapılan … tarihli sözleşmeye istinaden Muhatap şirketinize … basım tarihli, ……. seri numaralı, … TL’lik ve … basım …

 • 12 Ekim

  Nafaka Artırım Sonrası İcra Dosyasına Ek Talepte Bulunmak

  blank

  Nafaka artırım veya azaltım sonrasında hali hazırda açılmış olan icra takibine ek bir talepte bulunabilir miyim? Gelin bu sorunuzun cevabınızı ele alalım. Her hangi bir mahkeme ilamını dosyanın içine bırakıp gitmek ve/veya o ilamdaki tutarların tahsilini istemek o ilamdaki tutarlara bağlı olarak cebri işlemler yapmak için yeterli değildir. O dosyadan daha …

 • 8 Ekim

  Depozito Alacağı Davasına Cevap

  blank

  Haksız bir şekilde verdiği depozitoyu geri isteyen kiracının açtığı “depozito alacağı” davası esasen bir sebepsiz zenginleşme iddiasıdır. Böyle bir davaya nasıl cevap verileceği ve diğer hususlar yazımızda Av. Saim İNCEKAŞ tarafından ele alınmıştır. ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO                              : CEVAP VEREN (DAVALI)   :   VEKİLİ                                     : KARŞI TARAF …

 • 5 Ekim

  Emeklilik Başvuru Dilekçesi

  blank

  T.C. SOSYAL  GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına ANKARA ……… T.C. kimlik numarası ve …………Emekli sicil numarası ile 5434 sayılı Kanuna göre görev yapmakta iken gerekli hizmet yılımı tamamladıktan sonra görevimden ayrıldım. 5434 sayılı Geçici 205. Maddesinde öngörülen ve emekli olabilmek için gerekli olan …

 • 5 Ekim

  Sigortaya Destekten Yoksun Kalma Nedeniyle İhtarname

  blank

  ADANA … NOTERLİĞİ’NE İHTARNAME İHTAR EDENLER                        :   VEKİLİ                                              : MUHATAP                                    :   KONU                                            : 2918 Sayılı Kanunun 97. Maddesi uyarınca Müvekkillerin Uğradığı Zararın Temini İçin Başvuru AÇIKLAMALAR                            : Sayın Muhatap; Şirketiniz tarafından …………. Poliçe numarası ile sigortalanmış, …………………… adına kayıtlı …………… plakalı araç, müvekkillerimin murisi …

 • 5 Ekim

  Harç Mahsubu Dilekçe Örneği

  blank

  ADANA … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE Dosya No: Yukarıda esas numarası belirtilen dosyada mevcut itiraz sebebi ile Isparta Sulh Hukuk Mahkemeleri nezdinde açacağımız itirazın iptali davasında ödeyeceğimiz harcın belirlenmesi için, dosyanıza ödenen peşin harç bedelinin iş bu dilekçemiz ekinde derkenar olunmasını saygılarımızla talep ederiz.                                                                       Alacaklı Vekili                                                               

 • 4 Ekim

  Tedbir nafakası ara kararına itiraz dilekçesi örneği

  blank

  Tedbir Nafakası Ara Kararına İtiraz Nasıl Yapılır? Bu yazımızda sizler için ele aldık. Tedbir Nafakası Kararına İtiraz Dilekçesi ADANA … AİLE MAHKEMESİ’ NE DOSYA NO                                            : 2020/ E.   ARA KARARIN DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTEYEN DAVACI                                  : VEKİLİ: DAVALI: D.KONUSU                                             : … tarihli ara kararında verilen tedbir nafakasının azaltılması ve dava tarihinden itibaren …

 • 4 Ekim

  Broker Komisyon Sözleşmesi

  blank

  Bu yazımızda brokerlik hizmeti sağlayan kişinin ne şekilde komisyon sözleşmesi hazırlayabileceğini, sözleşme örneğini paylaştık. Adana avukatlarından Saim İNCEKAŞ tarafından broker komisyon sözleşmelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar yazımızın devamında yer almaktadır. KOMİSYON PAYLAŞIM SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR  2.SÖZLEŞME KONUSU … ile … firması arasında gerçekleşecek olan … alım-satımı ile ilgili olarak kararlaştırılan komisyon …

 • 1 Ekim

  İşçi İbraname Örneği

  blank

  İşverenle işçinin aralarında anlaşarak iş sözleşmesini sonlandırması ardından uygulamada “ibraname” düzenlenerek her iki tarafın da birbirinden herhangi bir alacağının kalmadığı tespit edilir. Bu sayede taraflar ileride işçi alacakları nedeniyle dava açmayacaklarını da taahhüt etmiş olurlar. İşçi-İşveren İbraname Örneği 1 İBRANAME Aşağıda unvanı ve adresi belirtilen işyerinde çalıştığım süre zarfında hak …

Haziran, 2020

Mayıs, 2020

error: