Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Adana İcra Avukatı

Çek İadesi İhtarname Örneği

İHTARNAME İHTAR EDEN           : MUHATAP                :  Adres                           : KONUSU                    : ../../…. tarihli sözleşmeye istinaden muhataba tarafımca verilen çeklerin, sözleşmenin bozulması…

13 Ekim 2020

Kambiyo Senedinin Geçerli Olduğu Temyiz İtirazı

Tehir-i İcra Taleplidir. YARGITAY (   ). HUKUK DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞI'NA Sunulmak Üzere ... ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO        …

5 Ekim 2020

Harç Mahsubu Dilekçe Örneği

ADANA ... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE Dosya No: Yukarıda esas numarası belirtilen dosyada mevcut itiraz sebebi ile Isparta Sulh Hukuk Mahkemeleri nezdinde…

5 Ekim 2020

Konkordato Davasına Müdahale Dilekçesi

Konkordato özellikle 2015 yılı sonrasında ülkemizde sıklıkla rastlanan bir kurum oldu. Bu yazımızda Adana avukatlarından Saim İNCEKAŞ tarafından konkordato konulu…

11 Mart 2019