Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

adana avukat saim incekaş

Keşif Gününün Belirlenmesi Talebi

Keşif günü için tarihin belirlenmesi talebi nasıl yapılır? Bu yazımızda keşif günü belirlenmesine yönelik talep dilekçesini sizlerle paylaştık. ASLİYE HUKUK…

13 Ekim 2020

Sigortanın İlacı Karşılamaması Kararının İptali

ADANA (   ). İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE                                                                                                TEDBİR TALEPLİDİR. DAVACI                         : DAVALI                          : Sosyal Güvenlik Kurumu KONUSU                         : Tarafımca…

30 Eylül 2020

Kadrosuzluktan terfi etmez kararına itiraz

Kadrosuzluk gerekçesiyle terfi ettirilememek idare hukukunun ilgilendiren uyuşmazlık çeşitlerinden birisidir. Hukuka aykırı olduğu tespit edilen bu karara itiraz edilebilir. Adana…

29 Eylül 2020

Kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi dava dilekçesi

Kişisel İlişkiyi Yeniden Düzenlemek Çocukla velayet sahibi olmayan eş arasında kişisel ilişki kurulur. Kurulan kişisel ilişkinin hangi tarihlerde ve zaman…

29 Eylül 2020

Davadan Feragat Etmek Nedir? Davadan Nasıl Feragat Edilir?

Davadan feragat etmek ne demektir? Davadan feragat dilekçesi davadan feragat etmek nasıl olur? Davadan Feragat (Vazgeçme), davacı tarafın, davasındaki talep sonucundan…

16 Ocak 2019

Adana Avukat Arama

Adana Avukat Arama

10 Nisan 2018

MURİS MUVAZZASI VE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI 3

YARGITAY 1. Hukuk Dairesi ESAS: 2013/13138  KARAR: 2013/12593   Yanlar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece…

3 Mayıs 2017

MURİS MUVAZZASI VE TAPU İPTAL VE TESCİL YARGITAY KARARI

MURİS MUVAZZASI VE TAPU İPTAL VE TESCİL YARGITAY KARARI T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU(E.2003/1-374K.2003/370T.28.5.2003) ÖZET : Her ne kadar tapu…

3 Mayıs 2017

MURİS MUVAZZASI DAVASI YARGITAY KARARI

MURİS MUVAZZASI DAVASI YARGITAY KARARI Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   (Esas : 2010/1-295 Karar : 2010/333 Tarih : 16.06.2010) *…

3 Mayıs 2017

MURİS MUVAZZASI DAVASI

MURİS MUVAZZASI DAVASI Söz konusu muvazaada miras bırakan gerçekten sözleşme yapmak ve tapulu taşınmazını devretmek istemektedir. Ancak mirasçısını miras hakkından…

3 Mayıs 2017

Mehil Vesikası ile İcranın Geri Bırakılması Talebi

Mehil vesikası talebi nasıl oluşturulur? Mehil vesikası talebine dair örnek dilekçeleri aşağıda sizlerle paylaştık. Mehil vesikası icra hukukunda ihtiyaç duyulan…

1 Mayıs 2017

EŞLER ARASINDAKİ YASAL MAL REJİMİ NEDİR?

EŞLER ARASINDAKİ YASAL MAL REJİMİ NEDİR? Mal rejimi, evlenmeden önce veya sonra, malvarlığının yönetimi ve paylaşımı konusunda kanunda yazılı seçimlik…

30 Nisan 2017

Kıdem Tazminatı Hesabında İşçinin Yol ve Yemek Ücreti

Kıdem Tazminatı Hesabında İşçinin Yol ve Yemek Ücreti Yemek ve yol yardımı ayni olsa dahi odalara sorup günlük bedelin giydirilmiş…

26 Nisan 2017

İTİRAZIN KALDIRILMASI VE TAHLİYE DAVASI

İTİRAZIN KALDIRILMASI VE TAHLİYE DAVASI HUKUK GENEL KURULU E. 2008/6-121 K. 2008/123 T. 13.2.2008 • KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ ( Davalı…

23 Nisan 2017

İMZANIN İKRAR EDİLMESİ VE İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2007/7138 K. 2007/9107 T. 7.5.2007 • İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Takip Konusu Belge Altındaki İmzalarına Borçluların…

23 Nisan 2017

İCRA TAKİBİ: ÖRNEK 13 KİRA ALACAĞI

Örnek 13 : Kira alacağı Ödeme Emri Örneği   T.C. Dosya No :   Örnek No:13     ADÎ KİRAYA…

23 Nisan 2017

Mükerrer Nüfus Kaydının İptali Davası

Mükerrer Nüfus Kaydının İptali Davası T.C. YARGITAY 18.Hukuk Dairesi Esas: 2005/1072 Karar: 2005/3094 Karar Tarihi: 31.03.2005 MÜKERRER NÜFUS KAYDININ İPTALİ…

23 Nisan 2017

KESİNLEŞEN İCRA TAKİBİ SONRASI UYGULANMASI GEREKEN PROSEDÜR

KESİNLEŞEN İCRA TAKİBİ SONRASI UYGULANMASI GEREKEN PROSEDÜR Yapılmış olan icra takibinde, ödeme emrine süresi içerisinde herhangi bir itirazda bulunulmamış, herhangi…

22 Nisan 2017

İCRA TAKİBİ ve YOLLARI NELERDİR?

İcra takibine olan önyargınızı yıkalım ve icra takibindeki tüm süreçleri anlayabileceğiniz bir harita oluşturalım. Av. Saim İncekaş tarafından bu yazımızda…

22 Nisan 2017

Ölen Kişi Hakkında Tanıklık ve Ölüm Kaydı

Ölen Kişi Hakkında Tanıklık ve Ölüm Kaydı Nüfus müdürlüğünden ölüm araştırması istenmelidir.Ancak bu şahsın öldüğünü bilen iki tanık gösterilmesi gerekecektir.Ölüm…

19 Nisan 2017

Kiracının Tahliye Davası Bitmeden Kaçması

Kiracının Tahliye Davası Bitmeden Kaçması T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2000/6751 K. 2000/6865 T. 11.9.2000 • TAHLİYE DAVASI ( Keşif Sırasında…

19 Nisan 2017

Stajyer Avukatların Girebileceği Duruşmalar

Stajyer Avukatların Girebileceği Duruşmalar Bilindiği üzere Avukatlık Kanunu'nun 26. maddesinde stajyer avukatların girebileceği duruşmalar düzenlenmiştir: Buna göre stajyer avukatlar sulh…

19 Nisan 2017

Genç Avukatlara Kitap Tavsiyesi

Genç Avukatlara Kitap Tavsiyesi Ceza Hukuku -- Mustafa Albayrak   Ceza Muhakemesi Hukuku-- Erdenar Yurtcan'ın CMK şerhi Boşanma Davaları El Kitabı…

18 Nisan 2017

Avukatlık Ofisi Açılışı Yapmak ve Yasal Çerçevesi

Avukatlık Ofisi Açılışı Yapmak ve Yasal Çerçevesinin İncelenmesi Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği Medya İlişkileri Madde 8 -Bu Yönetmelik…

18 Nisan 2017