Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Adana Avukat Saim İNCEKAŞ

Haksız Yere Tutuklanan Kişi İnternetteki Haber İçeriğini Kaldırtabilir Mi?

Haksız yere tutuklandınız ve üstüne üstlük bu konuda onlarca haber mi yapıldı? Haksız yere tutuklamanız nedeniyle yapılan bu haberler kişinin…

4 Kasım 2020

Apartman Yöneticiliği Şirketi Kurmak Mantıklı Mı?

Apartman yöneticiliği yapmak isteyen insanlara tavsiyelerimiz, bu işe başlayacaklarsa en çok neye dikkat etmeleri gerektiği gibi soruları Kat Mülkiyeti Kanunu'na…

1 Kasım 2020

Damga Vergisi İptal Dilekçesi

Damga vergisinin ödenmemesi nedeniyle vergi cezası gündeme gelir. Damga vergisi nedeniyle gelen ceza nasıl iptal ettirilir? Bu cezaya nasıl itiraz…

21 Ekim 2020

Tedarik Sözleşmesi Örneği

Bu yazımızda tedarik sözleşmesinin nasıl hazırlanacağını ve örneğini Av. Saim İNCEKAŞ katkılarıyla sizlerle paylaştık. Tedarik Sözleşmesi TARAFLAR MADDE 1 -…

13 Ekim 2020

Dava Hakkının Gerçek Yarışması Ne Demektir?

Taleplerin gerçek yarışması: davacı, aynı edimi farklı iki hukuki sebebe dayanarak talep eder ve burada söz konusu talepler aynı içeriğe…

13 Ekim 2020

Sebepsiz zenginleşme cevap dilekçesi

Sebepsiz zenginleşme konulu açılan bir davaya ne şekilde itiraz edilir ve cevap verilir? Av. Saim İncekaş sizler için bu konuyu…

6 Ekim 2020

Sebepsiz Zenginleşme İhtarname Örneği

Sebepsiz zenginleşme nedeniyle ihtarname nasıl düzenlenir ve gönderilir? Avukat Saim İNCEKAŞ tarafından bu yazıda ele alındı. Sebepsiz Zenginleşme İhtarname ADANA…

6 Ekim 2020

Yangın Nedeniyle Delil Tespiti

Yangın afeti günümüzde maalesef sıkça görülmektedir. Çıkan bir yangın sonrası yangının ortaya çıkma sebebini ve zararın tespitini sağlamak son derece…

5 Ekim 2020

Bankayı Tüketici Haklarına Şikayet Dilekçesi

Bankanın sorumluluğunu yerine getirmemesi nedeniyle Tüketici Hakem Heyetine şikayet edilmesi mümkündür. Bu aşamada "bankayı tüketici hakem heyetine şikayet" dilekçesi hazırlanmalıdır.…

5 Ekim 2020

Kambiyo Senedinin Geçerli Olduğu Temyiz İtirazı

Tehir-i İcra Taleplidir. YARGITAY (   ). HUKUK DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞI'NA Sunulmak Üzere ... ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO        …

5 Ekim 2020

Uluslararası Gizlilik Sözleşmesi

Şirketler yaptıkları uluslararası sözleşmede birbirlerini aradan çıkarmama ve ifşa etmeme konulu gizlilik sözleşmesi yapmak isteyebilirler. Adana avukat Saim İNCEKAŞ tarafından…

1 Ekim 2020

Sözleşmenin Feshi Dava Dilekçesi

Sözleşmenin feshi için dava dilekçesi nasıl yazılır, nasıl hazırlanır? Kişiler yaptıkları sözleşmeyi çeşitli nedenlerle feshetmek isteyebilirler. Bunun için sözleşmenin feshine…

1 Ekim 2020

İştirak Nafakası Artırım Davası

İştirak Nafakası Artırım Davası

30 Haziran 2020

Kesilen emekli maaşının yeniden bağlanması dilekçesi

Kesilen emekli maaşının yeniden bağlanması dilekçesi nasıl hazırlanır?  X SOSYAL GÜVENLİK  MÜDÜRLÜĞÜ TALEP EDEN       :  ADRES                  :  VEKİLİ                  …

13 Ocak 2020

Hukukta İspat Ne Demektir ve Nasıl Yapılır?

İspat Ne Demektir? İspat, kelime anlamıyla; bir konu hakkındaki iddiaların doğruluğunu delillerle ortaya koyma; bir hususun doğru veya yanlış olduğunu…

23 Mayıs 2019

Tehiri İcra Talepli İstinaf Dilekçesi

Tehir-i İcra Talepli İstinaf Dilekçesi Nasıl Hazırlanır? Tehir-i icra talepli istinaf dilekçesinde özellikle şu husus vurgulanmalıdır: TEHİR-İ İCRA TALEBİMİZİN KABULÜ…

25 Mart 2019

Tüketici Hakem Heyeti Cevap Dilekçesi Örneği

Tüketici Hakem Heyeti Cevap Dilekçesi ……..VALİLİĞİ İL TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞINA   BAŞVURU NO                  : CAVEPVERENDAVALI                           :VEKİLİ                             : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal…

1 Mart 2019

Gerçeğe Aykırı Adres Beyanı Cezasına İtiraz

ADANA İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ’ne DOSYA NO               :2019/xx Savunma KONU                        :İdari para cezasına itiraz. Yukarıda nosu verili dosya kapsamında hakkımda Nüfus…

17 Şubat 2019

Kamulaştırmasız El Atma Dava Dilekçesi

Kamulaştırmasız El Atma Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanmalıdır? İdarenin kusurlu davranışı olarak ele alabileceğimiz "kamulaştırmasız el atma" maalesef sıkça karşılaştığımız bir…

5 Şubat 2019

Aile Mahkemesi Sıfatıyla Asliye Hukuk Dilekçe Örneği

Aile Mahkemesi Sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesine Hitaben Dilekçe Nasıl Hazırlanır? Bu sorunuzun cevabı Av. Saim İNCEKAŞ tarafından örneklerle birlikte açıklandı.…

19 Ağustos 2018

Adli Yargı Nedir?

Adli Yargı Ne Demektir, Bileşenleri Nelerdir? Adli yargı şu türdeki dava ve uyuşmazlıkları kapsar: Ceza yargısı, Medeni yargı, Kamulaştırma bedeline…

26 Ocak 2018