Aciz Nedeniyle Doğrudan İflas Talebi

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

25 Şub: Aciz Nedeniyle Doğrudan İflas Talebi

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE                                                                                                                                                …/…/… DAVACI                        : VEKİLİ                          : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş…