Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

20123660 Karar

Yargıtay Kararı: 2HD, 2010/17167 Esas, 2012/3660 Karar

ÖZET: Evliliğin feshi isteminin reddine ilişkin kararın yargılamasının iadesini talep edilebilir. Davacı Asliye Hukuk Mahkemesince 25.05.1988 tarihinde verilmiş olan evliliğin…

5 Ocak 2020