Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

2012/4331 Karar

Yargıtay Kararı: 2HD, 2010/20719 Esas, 2012/4331 Karar

ÖZET: Evlenmenin butlanı davasında, yetki ve yargılama usulü bakımından boşanmaya ilişkin hükümler uygulanır. Dava TMK 129/1 ve 145/4 uyarınca mutlak…

5 Ocak 2020