Taahüdü İhlal Ceza Şikayet Dilekçesi

Taahüdü İhlal Şikayet İçin İcra Ceza’ya Verilmesi Gereken Dilekçe


………… İCRA CEZA MAHKEMESİNE

 

MÜŞTEKİ             : …………..

 

VEKİLLERİ            : …………            

 

SANIKLAR           : ……………

 

SUÇ        : Taahhüdü İhlal

 

SUÇ TARİHİ         : 30.08.2018

 

KONU   :Taahhüdü ihlal eden borçluların hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmesi    talebidir.

AÇIKLAMALAR  :

1-Sanık borçlular hakkında ……….. İcra Müdürlüğü’nün …………. E. sayılı takip dosyası ile icra takibine geçilmiş ve takip kesinleşmiştir.

2-Borçlular takip süresince 4.000,00-TL kısmi ödeme yaptıktan sonra bakiye kalan 62.028,54-TL’yi ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Sanık borçlular, icra memuru huzurunda ve alacaklının muvakatiyle borcu aşşağıda verilen sürelerde belirlenen meblağlarda ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

-10.000,00-TL’sini 30.08.2018 tarihinde,

-10.000,00-TL’sini 30.09.2018 tarihinde,

-10.000,00-TL’sini 30.10.2018 tarihinde,

-10.000,00-TL’sini 30.11.2018 tarihinde,

-10.000,00-TL’sini 30.12.2018 tarihinde,

-12.028,61-TL’sini 30.01.2019 tarihinde ödemeyi ayrı ayrı kabul ve taahhüt etmişlerdir.  

3-Borçlular yukarıdaki sürelerde ödemeyi taahhüt etmiş ancak haklı bir sebebi bulunmaksızın muaccel hale gelmiş olan 30.08.2018 tarihli taahhütlerini ihlal etmişlerdir.  Bu husus icra dosyası ile de sabittir.

4-İİK’nın 340. Maddesini ihlal etmiş bulunan borçluların cezalandırılması için sayın mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         : İİK madde 340 ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER       : ……….. İcra Müdürlüğü’nün ………….. E. Sayılı icra takip dosyası, suça konu taahhütname ve yasal deliller.

 

TALEP     : Taahhüdünü ihlal eden borçluların hapis cezası ile cezalandırılması ile masraf ve ücreti vekaletin borçlulardan tahmilini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim.03.09.2018

                                                               Şikayetçi Vekili

                                                               Av. ……….

                                                              

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.