Anasayfa » Ceza Hukuku Avukatlığı » Taahüdü İhlal Ceza Şikayet Dilekçesi

Taahüdü İhlal Ceza Şikayet Dilekçesi

Taahüdü İhlal Şikayet İçin İcra Ceza’ya Verilmesi Gereken Dilekçe


………… İCRA CEZA MAHKEMESİNE

 

MÜŞTEKİ             : …………..

 

VEKİLLERİ            : …………            

 

SANIKLAR           : ……………

 

SUÇ        : Taahhüdü İhlal

 

SUÇ TARİHİ         : 30.08.2018

 

KONU   :Taahhüdü ihlal eden borçluların hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmesi    talebidir.

AÇIKLAMALAR  :

1-Sanık borçlular hakkında ……….. İcra Müdürlüğü’nün …………. E. sayılı takip dosyası ile icra takibine geçilmiş ve takip kesinleşmiştir.

2-Borçlular takip süresince 4.000,00-TL kısmi ödeme yaptıktan sonra bakiye kalan 62.028,54-TL’yi ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Sanık borçlular, icra memuru huzurunda ve alacaklının muvakatiyle borcu aşşağıda verilen sürelerde belirlenen meblağlarda ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

-10.000,00-TL’sini 30.08.2018 tarihinde,

-10.000,00-TL’sini 30.09.2018 tarihinde,

-10.000,00-TL’sini 30.10.2018 tarihinde,

-10.000,00-TL’sini 30.11.2018 tarihinde,

-10.000,00-TL’sini 30.12.2018 tarihinde,

-12.028,61-TL’sini 30.01.2019 tarihinde ödemeyi ayrı ayrı kabul ve taahhüt etmişlerdir.  

3-Borçlular yukarıdaki sürelerde ödemeyi taahhüt etmiş ancak haklı bir sebebi bulunmaksızın muaccel hale gelmiş olan 30.08.2018 tarihli taahhütlerini ihlal etmişlerdir.  Bu husus icra dosyası ile de sabittir.

4-İİK’nın 340. Maddesini ihlal etmiş bulunan borçluların cezalandırılması için sayın mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         : İİK madde 340 ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER       : ……….. İcra Müdürlüğü’nün ………….. E. Sayılı icra takip dosyası, suça konu taahhütname ve yasal deliller.

 

TALEP     : Taahhüdünü ihlal eden borçluların hapis cezası ile cezalandırılması ile masraf ve ücreti vekaletin borçlulardan tahmilini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim.03.09.2018

                                                               Şikayetçi Vekili

                                                               Av. ……….

                                                              

Özet- Aşağıdaki Tabloda Bilgi Almak İstediğiniz Maddelere Tıklayabilirsiniz.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Danışma Formu
WhatsApp
Telefon Görüşmesi
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.