Taahhüdü İhlal Şikayet Dilekçesi

Taahhüdü İhlal Şikayet Dilekçesi

İCRA CEZA YARGIÇLIĞI’ NA

ŞİKAYETÇİ (ALACAKLI) :

VEKİLİ :

SANIK (BORÇLU) :

SUÇ : Taahhüdü İhlal

SUÇ TARİHİ : [SUÇ TARİHİ]

TAKİP DOSYASI : [ICRADAIRESI] İcra Müdürlüğü [ICRA DOSYA NO] no’lu dosyası

OLAYLAR :

Sanık, hakkında yapılan icra takibinde ödeme emri sanığa tebliğ edilmiş ve icra takibi kesinleşmiştir.

Borçlu daha sonra [TAAHHÜDÜ KABUL TARİHİ] tarihinde İcra Müdürü huzurunda borcunu muayyen vadelerle ödemeyi taahhüt etmiştir. Borçlunun ödeme taahhüdüne ilişkin bu beyanı tarafımızdan da kabul edilmiştir. Borçlu taahhüt ettiği tarihte haklı bir sebep bulunmaksızın borcunu ödememiştir.

Bu eylemiyle İcra ve İflas Yasası nın 340.maddesini ihlal etmiş bulunan sanığın cezalandırılması için Yargıçlığınıza başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : İcra ve İflas Yasası nın 340.maddesi ve ilgili mevzuat

DELİLLER : İcra dosyası ve diğer deliller

TALEP SONUCU : Yukarıda sunulan sebeplerle, taahhüdünü ihlal eden sanığın cezalandırılmasına, yargılama gideri ve avukatlık ücretinin sanıktan tahsiline karar verilmesini saygılarımla dilerim. [GUNUN TARIHI]

Müşteki Vekili

Av. [ALACAKLI VEKILI ADI SOYADI]

EKİ :

– Vekaletname sureti

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 16:00

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.