Süresinden sonra verilen cevap dilekçesiyle de boşanmanın eki niteliğinde manevi tazminat talebinde bulunulabilir- Yargıtay Kararı

Süresinden sonra verilen cevap dilekçesiyle de boşanmanın eki niteliğinde manevi tazminat talebinde bulunulabilir

Davalı, süresinden sonra 7.11.2008 günü verdiği cevap dilekçesinde boşanmanın eki niteliğinde maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuştur. Cevap dilekçesiyle harcı verilerek usulüne uygun açılmış bir karşılık boşanma davası bulunmasa bile, bu dilekçede yer alan ve harca tabi olmayan boşanmanın eki (fer’isi) niteliğindeki tazminat istekleri geçerliliğini sürdürür. O nedenle davalının boşanmanın eki niteliğindeki maddi ve manevi tazminat talepleri hakkında olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi gerekirken; bu hususta karar verilmemiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 15.06.2011, E. 2010/9702, K. 2011/10566.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 21 Nisan 2020 02:38

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.