Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Sürelerden Feragat Dilekçesi Örneği

ADANA 7. AİLE MAHKEMESİNE

DOSYA NO:2017/…..

DAVACI:

VEKİLİ: Avukat Saim İNCEKAŞ – Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

DAVALI:

KONU                 :Gerekçeli kararın kesinleşme şerhine havi bir suretinin tarafımıza verilmesi talebi ve feragat dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR :

Mahkemeniz nezdinde görülmüş olan yukarıda esas numarası yazılı anlaşmalı boşanma davasında,  müvekkil X ile davalı Y’nin boşanmalarına karar verilmiştir.

Mahkemenizce tesis edilen bu karara karşı istinaf yoluna başvurma hakkımızdan ve istinaf yoluna başvurma sürelerinden açıkça feragat ediyoruz.

Mahkemenizin bu kararına karşı davalı tarafından da  istinaf yoluna başvurma hakkından ve istinaf yoluna başvurma sürelerinden açıkça feragat edildiğinden gerekçeli kararın kesinleşme şerhine havi bir suretinin tarafımıza verilmesini saygı ile vekaleten talep ederim.

SONUÇ VE TALEP :Yukarıda izah ettiğim sebepler ile istinaf yoluna başvurma hakkımızdan ve istinaf yoluna başvurma sürelerinden feragatimizin kabulüne, kararın kesinleştirilmesine, gerekçeli kararın kesinleşme şerhine havi bir suretinin tarafımıza verilmesine, karar kesinleştikten sonra gider avansının tarafıma ödenmesine karar verilmesini  saygı ile vekaleten talep ederim.

Davacı Vekili

Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 18:16

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.