Sürelerden Feragat Dilekçesi Örneği

ADANA 7. AİLE MAHKEMESİNE

DOSYA NO:2017/…..

DAVACI:

VEKİLİ: Avukat Saim İNCEKAŞ – Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

DAVALI:

KONU                   :Gerekçeli kararın kesinleşme şerhine havi bir suretinin tarafımıza verilmesi talebi ve feragat dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR  :

Mahkemeniz nezdinde görülmüş olan yukarıda esas numarası yazılı anlaşmalı boşanma davasında,  müvekkil X ile davalı Y’nin boşanmalarına karar verilmiştir.

Mahkemenizce tesis edilen bu karara karşı istinaf yoluna başvurma hakkımızdan ve istinaf yoluna başvurma sürelerinden açıkça feragat ediyoruz.

Mahkemenizin bu kararına karşı davalı tarafından da  istinaf yoluna başvurma hakkından ve istinaf yoluna başvurma sürelerinden açıkça feragat edildiğinden gerekçeli kararın kesinleşme şerhine havi bir suretinin tarafımıza verilmesini saygı ile vekaleten talep ederim.

SONUÇ VE TALEP             :Yukarıda izah ettiğim sebepler ile istinaf yoluna başvurma hakkımızdan ve istinaf yoluna başvurma sürelerinden feragatimizin kabulüne, kararın kesinleştirilmesine, gerekçeli kararın kesinleşme şerhine havi bir suretinin tarafımıza verilmesine, karar kesinleştikten sonra gider avansının tarafıma ödenmesine karar verilmesini  saygı ile vekaleten talep ederim.

Davacı Vekili

Av. 

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.