Sürekli alkol almak sosyal şiddet olmakla boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Sürekli alkol almak sosyal şiddet olmakla boşanma sebebidir

Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davalı kocanın eşine fiziksel şiddet uyguladığı, sürekli alkol aldığı, hakaret ettiği birlik görevlerini yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir.

Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK.md. 166/l)karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 16.01.2012, E. 2011/2351, K. 2012/328.)

Sürekli alkol almak sosyal şiddet olmakla boşanma sebebidir

Boşamaya sebebiyet veren olaylarda eşine fiziksel şiddet uygulayan, sürekli alkol alan ve hakaret eden davacı-davalı kocanın eşit kusurlu olduğunun anlaşılmasına göre yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına (Y2HD, 11.10.2011, E. 2010/14484, K. 2011/15471.)

Sürekli alkol almak sosyal şiddet olmakla boşanma sebebidir

Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalı erkeğin evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebebiyet verecek şekilde alkol alışkanlığının bulunduğu ve buna bağlı olarak birlik görevlerini yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre boşanmaya (TMK m. 166/1) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 06.05.2015, E. 2014/22573, K. 2015/9425)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 24 Mart 2020 22:32

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.