Sulh Hukuk Mahkemesi Nedir? Hangi Davalara Bakar?

Oca 27, 2018 | Medeni Usul Hukuk Muhakemesi

Sulh Hukuk Mahkemesinin Tanımı ve Görev Alanı

Basit uyuşmazlıkları çözmek için kurulmuşlardır.

 • Basit yargılama usulü uygulanır.
 • Çekişmesiz yargı işleri ile m. 4’e göre sulh hukuk mahkemesinin görevine giren işlere bakar.
 • Kiralanan taşınmazların İİK’na göre ilamsız tahliyesine ilişkin hükümler ayrık kalmak ve kira iliş­kisinden doğan alacak davaları da dahil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davalar sulh hukuk mahkemesinde görülür. Bu nedenle kira ilişkisinden kaynaklanan tüm alacak davaları miktar ve değerine bakılmaksızın sulh hukuk mahkemesinin görevine girmektedir.
 • Artık HUMK’da olduğu gibi kira sözleşmesinden kaynaklanan alacak davasının tahliye, akdin feshi veya kira bedelinin tespiti davaları ile açılması şart değildir.
 • Taraflar arasında bir kira sözleşmesi (bu yazılı veya sözlü olabilir) yoksa bu dava, müdahalenin önlenmesi davası olup görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir.
 • Alt kiracı veya devralana karşı açılacak tahliye davası da sulh hukuk mahkemesinde gö­rülür. Ancak bu hüküm taşınmazı devreden veya işgal ettirene karşı açılacak davalarda uygulan­maz.     
 • Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırma (Taksim) ve ortaklığın giderilmesi (İzale-i Şüyu) davaları
 • Taşınır ve taşınmaz mallarda yalnız zilyetliğin korunması ile ilgili davalar (Zilyetliğe haklılık dava­sı, zilyetliğe istihkak davası veya zilyetliğe iadesi davası olarak nitelendiren davalar yalnız zilyet­liğe değil, hakka dayanır ve görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir)
 • Çekişmesiz yargı işleri (Örneğin evlat edinmeye izin verilmesi, borçlu olunan şeyin tevdi edilece­ği yerin belirlenmesi ve sözleşmenin konusu olan şeyin satılmasına izin verilmesi,).
 • HMK ve diğer Kanunların sulh hukuk mahkemesini görevlendirdiği davalar
 • Mirasçılık belgesi verilmesi, mirasçılık belgesinin değiştirilmesi veya iptali için açılan dava­lar (6217 sayılı Kanun ile mirasçılık belgesi artık noterler tarafından da verilebilir).
 • Kat Mülkiyeti Kanunu’nun uygulanmasından kaynaklanan her türlü dava

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.