SULH CEZA GÖREVSİZLİK KARARINA İTİRAZ

ADANA SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

DEĞİŞİK İŞ NO                  :

İTİRAZ EDEN                     :

VEKİLİ                                 : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

KONU                                   :

AÇIKLAMALAR                :       

Müvekkil ….. adına ……. Bölge Trafik Denetleme Şube  Müdürlüğü’nün ……..tarih ve …….. sıra no’lu trafik para cezası karar tutanağına  sayın hakimliği’nize itiraz edilmiştir.

Hakimliğinizin …… değişik iş no’lu,…. karar no’su ile yapılan itirazın görev yönünden reddine karar verilmiştir.İtirazımızın görev yönünden reddi gereksizdir şöyle ki;

1-)Sayın hakimlik Danıştay 15.Dairesi’nin 06/11/2015 tarih 2015/4729-7086 E.K sayılı yine aynı dairenin 25/01/2016 tarih 2015/7832 E ,2016/217 K Sayılı kararlarına isnad ederek, alkollü araç kullanma eylemi nedeniyle 5326 sayılı Kabahatler Kanun’nu çerçevesinde 2918 sayılı sayılı kanunun 48/5 maddesi gereğince,idari para cezası ile sürücü belgesinin geri alınmasına ilişkin idari yaptırım kararlarının iptali ile açılan davalarda davacı tarafından her iki yaptırım karalarının iptali açılan davalarda davacı tarafından her iki yaptırımın veya bunlardan sadece birinin iptali talep edilmiş olsun her halükarda 5326 sayılı Kanun’nun27/8 fıkrası gereğince idari yargının görevli olduğu gerekçesiyle itirazımın görev yönünden reddine karar vermiştir.

2-) Ancak müvekkile, neticesinde idari para cezası ve sürücü belgesine el konulması kararı verilen trafik idari para cezası tutanağının arka sayfasında trafik idari para cezasının iptali için 15 günlük sürede Sulh Ceza Hakimliklerine, başvurulması öngörülmektedir.

3-) Sayın Hakimliğinizde  …….D.İş no’su ile görülen itiraz başvurusunun sonuç ve istem kısmında sadece trafik idari para cezasına itiraz da bulunduk.İdari para cezası verilmesi haksız olduğundan hakimliğinizce itiraz üzerine haksız idari para cezasına yapılan başvurunun 2918 Karayolları Trafik Kanuna Madde 27- (1) İdarî para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idarî yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir maddesine ve trafik idari para cezası tutanağının arka sayfasında sulh ceza hakimliklerine başvurulmasını öngören yazıya göre incelenmesi gerekirken itiraz başvurumuzun görev yönünden reddine karar verilmesi müvekkilimizin hak mahrumiyetine yol açmaktadır.

4-) Müvekkile haksız bir şekilde verilen sürücü belgesine elkonulması kararının kaldırılması için Denizli idare mahkemesine dava açmış bulunmaktayız. İş bu dava idare mahkemesinde ……E.sayısı ile görülmektedir.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda arz ve itiraz etmeye çalıştığımız nedenlerle görevsizlik kararının kaldırılarak,haksız olarak verilen trafik idari  para cezasına yaptığımız itirazın incelenerek,827 Tl’lik idari para cezasının iptal edilerek yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesinin saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz.

Av. Saim İNCEKAŞ (İncekaş Hukuk)

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 17 Ocak 2020 23:47

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.