Şufa(Önalım Hakkı) İhtarname Örneği

Ağu 5, 2020 | Tapu-Gayrimenkul Avukatlığı

İhtarname Örneği

ADANA X NOTERLİĞİNE

İHTAR EDEN    : 

VEKİLİ               :

MUHATAPLAR: 

Muhataplardan, ……. ile ihtar eden müvekkil …….in müşterek malik oldukları …………….. adresindeki gayrimenküldeki ……….. ait hisse ……….. bilgisi ve rızası olmadan, 3. kişi ………. satılarak devredilmiştir.

Müvekkil ………..bu satışa rıza ve muvafakati yoktur, ve Medeni Kanunun 732. maddesinde yazılı bulunan ön alım hakkını kullanmaktadır.

Bu nedenler ile;

1-  Söz konusu gayrimenkul hissesinin, işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 15 gün içinde müvekkil …………. bedeli karşılığında  devredilmesini, aksi takdirde ön alım hakkımızı kullanarak söz konusu hisseye ilişkin tapu kaydının iptali ve  ………… adına devredilmesi için her iki muhatap aleyhine yasal yollara başvurulacağını,

2- Müvekkil ……… ile ……. arasında daha önce yapılan yazılı anlaşma gereği, söz konusu evin bodrum katının ½ hissesi …….. ait olduğundan, işbu ihtarnamenin tebliğinden itibaren yine 15 gün içinde söz konusu bodrum katının müvekkil adına isabet eden kısmının kendi adına tahsis edilerek kullanımına hazır edilmesi, aksi takdirde bu hususda da tahliye davası dahil tüm yasal yollara başvurulmak zorunda kalınacağını, yargı gideri, masraf ve vekalet ücretlerinin de tarafınıza yükleneceğini vekaleten ihtar ederim.

                                                                                               İHTAR EDEN VEKİLİ

Ön Alım Hakkı İhtarname Örneği

İHTARNAME

İHTAR EDEN          :

MUHATAP               :

KONU                      : Fazlaya ilişkin talep ve dava açma hakkımız saklı kalmak kaydıyla   Adana İli, Bodrum İlçesi, … Mahallesi, …Mevkii, …. Pafta ….Ada ……. Parsel numaralı taşınmadaki ön alım hakkınızın kullanımına ilişkin bildirimdir.

AÇIKLAMALAR

Adana İli, Bodrum İlçesi, … Mahallesi, …Mevkii, …. Pafta ….Ada ……. Parsel numaralı kayıtlı taşınmazda ½ pay elbirliğiyle mülkiyeti bulunan …. kızı …. ve …. oğlu …’dan 09.09.2020 tarihinde 3.100.000,00 (üç milyon) TL bedel ile tarafımızca satın alınmıştır.

Türk Medeni Kanunu 732.Maddesi: “Paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması hâlinde, diğer paydaşlar önalım hakkını kullanabilirler. “ şeklindedir.

Yine Türk Medeni Kanunu 733.Maddesi : “…Yapılan satış, alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara noter aracılığıyla bildirilir. Önalım hakkı, satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden üç ay ve her hâlde satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşer.” Şeklindedir.

İlgili kanun hükümleri gereği Adana İli, Bodrum İlçesi, … Mahallesi, …Mevkii, …. Pafta ….Ada ……. Parsel numaralı kayıtlı taşınmazda hissedar olmanız sebebiyle önalım hakkınız mevcuttur. Bu nedenle ilgili yasa hükümleri gereği işbu taşınmazda mevcut hisseniz nedeniyle önalım hakkınızı kullanabileceğinizi, aksi halde bildirim tarihinden itibaren 3 ay içerisinde önalım hakkınızın düşeceğini ihtaren bildiririz.

                                                                                   İHTAR EDEN

Sayın noter;  Dört  adet düzenlenen işbu ihtarın birinin muhatap ….’a tebliğini , birinin diğer muhatap ….. tebliğini,bir suretinin tarafımıza iadesini ve diğer nüshanın dairenizde saklanmasını talep ederim. tarih

Şufa(Önalım Hakkı) İhtarname Örneği
Etiketler:

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.