Şufa(Önalım Hakkı) İhtarname Örneği

İhtarname Örneği

ADANA X NOTERLİĞİNE

İHTAR EDEN    :

VEKİLİ               :

MUHATAPLAR:

Muhataplardan, ……. ile ihtar eden müvekkil …….in müşterek malik oldukları …………….. adresindeki gayrimenküldeki ……….. ait hisse ……….. bilgisi ve rızası olmadan, 3. kişi ………. satılarak devredilmiştir.

Müvekkil ………..bu satışa rıza ve muvafakati yoktur, ve Medeni Kanunun 732. maddesinde yazılı bulunan ön alım hakkını kullanmaktadır.

Bu nedenler ile;

1-  Söz konusu gayrimenkul hissesinin, işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 15 gün içinde müvekkil …………. bedeli karşılığında  devredilmesini, aksi takdirde ön alım hakkımızı kullanarak söz konusu hisseye ilişkin tapu kaydının iptali ve  ………… adına devredilmesi için her iki muhatap aleyhine yasal yollara başvurulacağını,

2- Müvekkil ……… ile ……. arasında daha önce yapılan yazılı anlaşma gereği, söz konusu evin bodrum katının ½ hissesi …….. ait olduğundan, işbu ihtarnamenin tebliğinden itibaren yine 15 gün içinde söz konusu bodrum katının müvekkil adına isabet eden kısmının kendi adına tahsis edilerek kullanımına hazır edilmesi, aksi takdirde bu hususda da tahliye davası dahil tüm yasal yollara başvurulmak zorunda kalınacağını, yargı gideri, masraf ve vekalet ücretlerinin de tarafınıza yükleneceğini vekaleten ihtar ederim.

İHTAR EDEN VEKİLİ

Son düzenleme tarihi 5 Ağustos 2020 14:47

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.