Suça Sürüklenen Çocuk Hırsızlık İstinaf Dilekçesi

Şub 16, 2020 | Kovuşturma-Yargılama

Suça Sürüklenen Çocuk Hırsızlık İstinaf Dilekçesi

X BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CEZA DAİRESİ’NE

Sunulmak Üzere

X ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

 

DOSYA NO                                     :

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN

SANIK                                             :                                                  

MÜDAFİ                                          :

DAVACI                                           : K.H

SUÇ                                                : Nitelikli Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığı İhlal

KONU                                             : X 2. Asliye Ceza Mahkemesinin X dosya numaralı kararına ilişkin istinaf başvurumuzdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR                              : X Asliye Ceza Mahkemesi’nin, yukarıda esas numarası belirtilen dava dosyasında vermiş olduğu kararının usul ve yasaya aykırı olduğu; bu nedenle de bozulması gerektiği kanaatindeyiz. Şöyle ki;

1) Sayın mahkeme kararını eksik inceleme ve araştırma neticesi vermiş, verilecek cezanın tayin ve tespitinde hataya düşülmüştür.

2) Yerel mahkeme tarafından Müdafisi bulunduğum çocukla ilgili olarak verilen mahkûmiyetin çocuklar için oluşturulmuş Uluslararası hukuka ve Çocuk Koruma kanununa aykırı olduğu açıktır. Zira çocuklar için ceza vermek en son tedbir olarak kullanılmalıdır. Bununla birlikte cezaevi şartları düşünüldüğünde  kişileri ıslah edici etkiye sahip olmadığı bunun aksine kişileri daha fazla suça meyilli hale getirdiği aşikardır. Ayrıca müdafisi bulunduğum sanığın çocuk olması göz önünde bulundurulduğunda verilen cezanın miktarı da çok yüksektir. Çocuklar cezaeviyle değil topluma kazandırılma yoluyla ıslah edilmelidir.

3) Ceza Hukukunda ceza miktarı belirlenirken dikkate alınması gereken hususlardan biri de verilen zararın miktarıdır. Oysa ilk derece mahkemesi karar verirken somut vakıadaki hırsızlık  konusu malın değerinin az olması hususunu dikkate almadan karar vermiştir. Suçun konusu malın değerinin azlığı ve sanığın çocuk olması dikkate alınmadan verilen yüksek miktardaki ceza hukuka aykırıdır. Bu nedenle verilen hükmün bozulması gerekmektedir.

4) Ayrıca hırsızlık suçunun haricinde fail aleyhine ayrıca konut dokunulmazlığı ihlali suçundan dolayı ceza verilmemesi gerekir. Çünkü hırsızlık suçu (TCK md 142/1,b)’bina içinde muhafaza altına alınmış’ bir mal üzerinde işlenmiş olursa, bu durum, hırsızlık suçunun nitelikli hali sayılır demektedir. Dolayısıyla bileşik suç kuralları gereğince(TCK md 42) ayrıca konut dokunulmazlığını ihlal suçundan dolayı faile ceza verilemez. Eğer verilecek olursa  konut dokunulmazlığı ihlal suçu uzlaşma kapsamında olup bu yola başvurulmadan karar verilmesi yasaya aykırıdır kararın bozulması gerekir.

Yukarıda arz ve izahına çalıştığım nedenlerle usul ve yasaya aykırı olan mahkeme kararının bozulması dileğiyle temyizini talep etme zorunluluğu hâsıl olmuştur.

NETİCE VE TALEP                : Yukarıda arz ve izahına çalıştığımız ve re’sen dikkate alınacak hususlar karşısında temyiz isteğimizin kabulüyle, usul ve yasaya aykırı olan yerel mahkeme kararının BOZULMASINA karar verilmesini, suça sürüklenen çocuk müdafisi olarak arz ve talep ederim. tarih

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Suça Sürüklenen Çocuk Hırsızlık İstinaf Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.