Suça Sürüklenen Çocuk Hırsızlık İstinaf Dilekçesi

Suça Sürüklenen Çocuk Hırsızlık İstinaf Dilekçesi

X BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CEZA DAİRESİ’NE

Sunulmak Üzere

X ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO                                     :

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN

SANIK                                             :                                               

MÜDAFİ                                      :

DAVACI                                           : K.H

SUÇ : Nitelikli Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığı İhlal

KONU                                             : X 2. Asliye Ceza Mahkemesinin X dosya numaralı kararına ilişkin istinaf başvurumuzdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR                              : X Asliye Ceza Mahkemesi’nin, yukarıda esas numarası belirtilen dava dosyasında vermiş olduğu kararının usul ve yasaya aykırı olduğu; bu nedenle de bozulması gerektiği kanaatindeyiz. Şöyle ki;

1) Sayın mahkeme kararını eksik inceleme ve araştırma neticesi vermiş, verilecek cezanın tayin ve tespitinde hataya düşülmüştür.

2) Yerel mahkeme tarafından Müdafisi bulunduğum çocukla ilgili olarak verilen mahkûmiyetin çocuklar için oluşturulmuş Uluslararası hukuka ve Çocuk Koruma kanununa aykırı olduğu açıktır. Zira çocuklar için ceza vermek en son tedbir olarak kullanılmalıdır. Bununla birlikte cezaevi şartları düşünüldüğünde  kişileri ıslah edici etkiye sahip olmadığı bunun aksine kişileri daha fazla suça meyilli hale getirdiği aşikardır. Ayrıca müdafisi bulunduğum sanığın çocuk olması göz önünde bulundurulduğunda verilen cezanın miktarı da çok yüksektir. Çocuklar cezaeviyle değil topluma kazandırılma yoluyla ıslah edilmelidir.

3) Ceza Hukukunda ceza miktarı belirlenirken dikkate alınması gereken hususlardan biri de verilen zararın miktarıdır. Oysa ilk derece mahkemesi karar verirken somut vakıadaki hırsızlık  konusu malın değerinin az olması hususunu dikkate almadan karar vermiştir. Suçun konusu malın değerinin azlığı ve sanığın çocuk olması dikkate alınmadan verilen yüksek miktardaki ceza hukuka aykırıdır. Bu nedenle verilen hükmün bozulması gerekmektedir.

4) Ayrıca hırsızlık suçunun haricinde fail aleyhine ayrıca konut dokunulmazlığı ihlali suçundan dolayı ceza verilmemesi gerekir. Çünkü hırsızlık suçu (TCK md 142/1,b)’bina içinde muhafaza altına alınmış’ bir mal üzerinde işlenmiş olursa, bu durum, hırsızlık suçunun nitelikli hali sayılır demektedir. Dolayısıyla bileşik suç kuralları gereğince(TCK md 42) ayrıca konut dokunulmazlığını ihlal suçundan dolayı faile ceza verilemez. Eğer verilecek olursa  konut dokunulmazlığı ihlal suçu uzlaşma kapsamında olup bu yola başvurulmadan karar verilmesi yasaya aykırıdır kararın bozulması gerekir.

Yukarıda arz ve izahına çalıştığım nedenlerle usul ve yasaya aykırı olan mahkeme kararının bozulması dileğiyle temyizini talep etme zorunluluğu hâsıl olmuştur.

NETİCE VE TALEP                : Yukarıda arz ve izahına çalıştığımız ve re’sen dikkate alınacak hususlar karşısında temyiz isteğimizin kabulüyle, usul ve yasaya aykırı olan yerel mahkeme kararının BOZULMASINA karar verilmesini, suça sürüklenen çocuk müdafisi olarak arz ve talep ederim. tarih

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 02:49

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.