Suç İşleyen Eşten Boşanma Dava Dilekçesi

Kas 2, 2019 | Dava Dilekçesi

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI:

DAVALI:

DAVA KONUSU            : Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Davası

DAVANIN DAYANDIĞI VAKIALAR:

Davalı eşim ile 19.03.1985 tarihinde evlendik. Bu evliliğimizden 11.1986 doğumlu Nalan ile 21.10.1996 doğumlu Selim adlı iki çocuğumuz dünyaya gelmiştir. (Ekli belge: 1)

Davalı ile 28.4.1988 tarihinden beri birlikte Ankara’da yaşamakta olduğumuzdan boşanma davamızı davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturduğumuz yer (Ekli belge: 2) mahkemesi olan (TMK m. 168) Ankara mahkemelerinde açıyoruz.

Davalının uyuşturucu satması sebebiyle yargılanması üzerine ortak konuttan hemen ayrılarak baba evime taşındım.

Davalı gerçekleşen yargılaması sonucu cezalandırılmış olup verilen karar kesinleşmiş bulunmaktadır. (Getirtilecek belge: 1)

Davalı bir yıldan uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm olup hükmün infazma da başlandığı için kendisine Ankara 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/100 esas ve 2012/101 karar sayılı dosyası (Getirtilecek belge: 2) ile Ahmet Demir vasi atanmıştır.

Davalının küçük düşürücü bir suç işlemesi sebebiyle onunla birlikte yaşamamam artık beklenemez duruma gelmiştir. (Ekli belge: 3)

Davalının önemli miktarda ve düzenli kira geliri olup (Getirtilecek belge: 3) nafaka yükümlüsünün kusuru aranmayacağından kendisinden tedbir, iştirak ve yoksulluk nafakası isteminde bulunulmuştur.

DELİLLER: Nüfus aile kayıt tablosu, tanık anlatımı, yerleşim yeri belgesi, ceza dosyası, vesayet dosyası, banka kayıtlan.

HUKUKİ SEBEPLER : 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun m. 4, TMK m. 163, 169, 174, 175, 182, 336,407.

TALEP SONUCU:

Yukarıda açıkladığımız sebeplerle davanın kabulü ile:

 • Taraflann suç işleme sebebiyle (TMK m. 163) boşanmalarına,
 • Küçük Selim’in velayetinin (TMK m. 336 f. III) davacı annesine verilmesine,
 • Davalı ile küçük Selim’in her ayın 1. ve 3. haftalan Cumartesi günü saat ile izleyen Pazar günü saat 17.00 arası, Dini Bayramların 2. günü saat 00 arası, sonu tek rakamla biten yıllann Ulusal Bayram günleri saat 00 arası, Babalar Günü saat 09.00-17.00 arası, Yarıyıl tatilinde bulunan 1 Şubat günü saat 09.00 ile 10 Şubat günü saat 17.00 arasında, Yaz tatili olan 1 Temmuz günü saat 09.00 ile 15 Temmuz günü saat 17.00 arasında, sonu tek rakamla biten yıllarda küçük Selim’in doğum günü olan 21 Ekim günü 00 arasında kişisel ilişki (TMK m. 182 f. I) kurmasına,
 • Davacı eş için dava tarihinden itibaren aylık 1.500 TL tedbir nafakasının (TMK m. 169), hükmün kesinleşmesi tarihinden itibaren aylık 2.000 TL yoksulluk nafakasının (TMK m. 175)
 • Küçük Selim için dava tarihinden itibaren aylık 1.500 TL tedbir nafakasının (TMK m. 169), hükmün kesinleşmesi tarihinden itibaren aylık 1.500 TL iştirak nafakasının (TMK m. 182 f. II)
 • Davacı eş için hükmün kesinleşmesi tarihinden itibaren yürütülecek yasal faizi ile 500. 000 TL maddi tazminatın (TMK m. 174 f. I)
 • Davacı eş için hükmün kesinleşmesi tarihinden itibaren yürütülecek yasal faizi ile 500. 000 TL manevi tazminatın (TMK m. 174 f. II) davalıdan alınarak davacıya verilmesine saygı ile arz ve talep ederim. (tarih)

Davacı Vekili
Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Boşanma Avukatı

EKLİ BELGELER:

(HMK m. 121)

 • Nüfiıs aile kayıt tablosu
 • Yerleşim yeri belgesi
 • Tanık listesi
 • Vekaletname

GETİRTİLECEK BELGELER:

(HMK md 121,195,197 f. II, III)

 • X Ağır Ceza Mahkemesinin Esas: X, Karar: X sayılı dosyası.
 • X 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin X/100 esas ve X/101 karar sayılı dosyası
 • Davalının kira gelirlerinin yatırıldığı Vakıfbank X Şubesi Hesap No: X kayıtları.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.