Boşanma Avukatı

Suç işleme nedeniyle boşanma dilekçesi

ADANA … AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI:

VEKİLİ: Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukat ve Hukuk Danışmanlık

DAVALI:

DAVA: Küçük düşürücü bir suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürme nedeniyle boşanma kararı verilmesi, manevi tazminat ve velayet talebidir

AÇIKLAMALAR:1- Müvekkil, davalı ile 19.08.2017 tarihinde evlenmiş olup bu evliliklerinden 24.07.2008 doğumlu Ali isimli müşterek çocukları bulunmaktadır.

2-Evlilik birliğinin ilk zamanları sorunsuz devam eden ilişki davalının güven sarsıcı davranışlarıyla sıkıntılı döneme girmiştir.

Davalı önemsiz konularda dahi sık sık yalan söylemeye başlamış ve bu davranışlarıyla evlilik birliğinin sarsılmasına neden olmuştur.

Eşlerin evlilik birliği içerisinde birbirlerine karşı belli başlı sorumlulukları bulunmaktadır ve bu sorumluluklar kapsamında eşler birbirine karşı dürüst davranmak mecburiyetindedir.

Davalı, müvekkile karşı sık sık yalan söylemek suretiyle bu sorumluluğunu yerine getirmemiş ve evlilik birliğinde güven kalmamasına neden olmuştur.

Müvekkil yaşanan sorunları çözmek için çaba sarf ederken 14.05.2009 tarihinde evlerinin yakınındaki bir marketten eşi Sibel’in hırsızlık yaptığını öğrenmiştir. Bu durum güvenlik kameraları ile tespit edilmiş, davalı güvenlik görevlilerince yakalanmış ve bu durum çevrede duyulmuştur. Bu olay hem çevrede olumsuz etki olmasına, müvekkilin eşi sebebiyle insan içine çıkamamasına sebep olmuş hem de evlilik birliğini temelinden sarsmıştır.

Müvekkil davalının güven sarsıcı davranışlarına rağmen evlilik birliğini ayakta tutmak için elinden geleni yapmış ancak davalı Sibel’in küçük düşürücü bir suç işlemesi neticesinde artık müvekkilin evlilik birliğine devam etmesi imkansız hal almıştır.

Eşin küçük düşürücü bir suç işlemesi;

 Türk Medeni Kanunu madde 163’de

”Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir” denmek suretiyle boşanma sebebi kabul edilmiştir.

Yine Yargıtay kararlarında da bu durum evlilik birliğini temelinden sarsan bir boşanma nedeni olarak kabul edilmiştir.

 YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 1997/2-736 K. 1997/952 T. 19.11.199

Kadının kuyumcudan bilezik çalması ve bunun anlaşılması üzerine bilahare iade etmesi şeklinde oluşan eyleminin, evlilik birliğini temelinden sarsıcı nitelikte kabulü gerekir.

2. HD. 14.03.2013 T.19722/6974

“Davalının hırsızlık suçu işlediği ve bu suçtan mahkum olduğu, işlenen suçun küçük düşürücü suçlardan olduğu anlaşıldığından, birlikte yaşamanın diğer eşten beklenemez hale geldiğinin ve boşanmaya karar verilmesinin gerektiğinin kabulü gerekeceği”

3- VELAYET İSTEMİ YÖNÜNDEN

Müşterek çocuk Ali’nin anneye ihtiyacı olan bir yaşta olması sebebiyle velayetinin anneye verilmesi yerindeymiş gibi gözükse de mevcut olayda anne Sibel’in bir çocuğun ihtiyacı olacak eğitimi ve şevkati vermeye uygun bir anne olmadığı açıktır. Zira gelişim çağındaki özellikle 0-6 yaş gibi önemli yaş aralığındaki çocuğun yalan söyleyen ve hırsızlık yapan bir anne tarafından büyütülmesi çocuk için çok sakıncalı olabilecek ve gelişiminde kalıcı hasarlara yol açabilecektir.

Bu sebeplerle müşterek çocuk Ali’nin velayetinin ona ihtiyacı olan sevgi ve eğitimi verebilecek olan babası müvekkile verilmesi talebimizdir.

4-MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ YÖNÜNDEN

Davalı eş, müvekkile evlilik birliğinin ilk yıllarından itibaren sürekli yalan söylemiş, eşler arasında olması gereken güveni sürekli sarsmıştır. Akrabaları ve arkadaşları yanında da eşine yalan söylediği defalarca ortaya çıkan eş Serpil her seferinde özür dilemiş ancak yine davranışlarını sürdürmeye devam etmiştir. Bu durum müvekkilde hem üzüntüye hem de çevreleri tarafından eşinin sürekli kendisine yalan söylediğinin bilinmesi nedeniyle utanca sebebiyet vermiştir.

Davalı hırsızlık yapmak ve bunun çevrede yayılması suretiyle de müvekkili bir kez daha hayal kırıklığına uğratmış ve insan içine çıkamayacak duruma gelmesine neden olmuştur.

Belirtilen nedenlerle müvekkilin manevi açıdan yıpranmasına sebebiyet veren davalı aleyhine 50.000.00 TL manevi tazminata karar verilmesi talebimizdir.

HUKUKİ NEDENLER: TMK ve ilgili yasa hükümleri

DELİLLER: Nüfus kayıt örneği, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarının araştırılması, Hırsızlık suçu nedeniyle davalı aleyhinde yürütülen savcılık dosyası, Tanık beyanları ve her tür kanıt.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda ifade ettiğimiz sebeplerle davamızın kabulü ile;

1) Davacının evlilik birliğini devam ettirme yönünde herhangi bir ihtimalin kalmadığı anlaşılacağından Küçük düşürücü suç işleme ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle BOŞANMALARINA;

2) Müşterek çocuk ………..’nın velayetinin davacıya verilmesine;

4) Davacı için, davalı aleyhine 50.000.00 TL manevi tazminata hükmedilmesi kararı verilmesini vekil eden adına dilerim. tarih

Avukat

Son düzenleme tarihi 12 Kasım 2020 13:11

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.