Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Suç Duyurusu(Savcılık Şikayeti) Dilekçesi Örneği

Suç Duyurusu Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Savcılığa suç duyurusunda bulunmak savcılığa verilen bir şikayet dilekçesi ile başlar. Bu durumda şikayet ettiğiniz kişi hakkında savcılık soruşturma başlatır. Öncelikle hangi suçların işlendiği ve hangi suçlar kapsamında soruşturmanın yapılacağı belirlenir. Yeterli veya yakın delil söz konusu ise savcı soruşturmaya başlatır. Soruşturma sırasında elde edilen delillere göre ise iddianeme hazırlanarak savcı tarafından ceza davası açılır.

Bu yazımızda savcılığa suç duyurusu dilekçesinin nasıl hazırlanması gerektiğini ele aldık. Adana İncekaş Hukuk Bürosu ceza avukatlarınca aşağıda yer alan suç duyurusu dilekçe örneğini inceleyiniz.

Savcılığa Nasıl Suç Duyurusunda Bulunurum? Savcılığa Şikayet Edilen Kişiye Ne Olur? Hangi Suçları Savcılığa Şikayet Edebilirim? gibi sorularınızın cevabı için ise şu makalemizi okumanızda fayda vardır.

Suç Duyurusu Dilekçesi Örneği

Suç Duyurusu Dilekçesi Örneği

… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYET EDEN:

VEKİLİ: Adana İncekaş Hukuk Bürosu Avukatları

ŞİKAYET OLUNAN:

SUÇ: Yalan tanıklık (TCK 272)

AÇIKLAMALAR:

Şikayet olunan kişiler şikayet eden müvekkil şirket adına açılmış olan **** Sayılı dosyalarda tanıklık yapmışlardır. Şikayet olunan bu kişiler tanıklık yaptıkları dosyalarda gerçeğe aykırı beyanlarda bulunarak aynı zamanda davacı olarak da açmış oldukları davaları bulunması sebebiyle haksız kazanç elde etmeyi amaçlayıp müvekkil şirketi zarara uğratmışlardır. Tanıklar ifadelerinde çalışma saatleri ve çalışma şartları hususunda gerçeğe aykırı beyanda bulunarak işçi alacaklarının bilirkişiler tarafından hak ettiklerinden fazla hesaplanmasına ve bu şekilde haksız kazanç elde edilerek şirketin zarara uğramasına sebep olmuşlardır. Bilindiği üzere iş davalarında işçi tanıklarının beyanlarına itibar edilerek bilirkişi hesaplaması yapılmakta ve dosyalar bu doğrultuda karara çıkmaktadır.  Dosyalara sunmuş olduğumuz beton irsaliyeleri, beton santral çalışma kayıtları, dinamit defterleri, patlayıcı madde alım belgeleri incelendiğinde tanıklık yapan-şikayet olunan kişilerin gerçeğe aykırı beyanlarda bulunduğu görülecektir.

… sayılı dosyadaki Tanıklardan **** İfadesinde “kışın hafta tatillerini kullandıklarını ve yazın çalıştıkları hafta tatillerini kışın izin olarak kullandıklarını” *** da ifadesinde “ bazen yazın çalıştığımız hafta tatillerini kışın izin olarak kullandırırlardı” şeklinde beyan etmişlerdir. Ancak tanıklık yapan diğer şikayet olunanlar müvekkil işyerindeki hafta tatillerinin kullandırılmadığını beyan etmişlerdir. Ayrıca sunduğumuz belgeler incelendiğinde müvekkil şirketteki çalışma saatlerinin beyan ettikleri gibi olmadığı açıkça görülecektir. Aynı dönemlerde müvekkil şirkette çalışmış olmalarına rağmen şikayet olunan kişilerin beyanları birbiriyle çelişmektedir. Gerçeğe aykırı tanıklık adli mercilerin yanıltılmasına bu suretle adaletin yanlış şekilde gerçekleşmesine ve müvekkil şirketin mağdur olmasına sebebiyet vermiştir.

Tanık, tanıklık ettiği olgulara ilişkin olarak doğruyu söylemekle yükümlüdür. Doğruyu söyleme yükümlülüğü 6100 sayılı HMK 256. maddesinde de yer almaktadır. Buna göre tanığa, gerçeği söylemesinin önemi, gerçeği söylememesi hâlinde yalan tanıklık suçundan dolayı cezalandırılacağı, doğruyu söyleyeceği hususunda yemin edeceği anlatılır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 272/2 maddesi “Mahkeme huzurunda ya da yemin ettirerek tanık dinlemeye kanunen yetkili kişi veya kurul önünde gerçeğe aykırı olarak tanıklık yapan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.” Şeklinde düzenlenmiştir. Yemin ettirerek tanık dinlemeye yetkili kişi veya kurul önünde gerçeğe aykırı tanıklık yapılması, 272’nci maddenin 2’nci fıkrasında daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hal olarak kabul edilmiştir. Gerek ceza muhakemesinde gerekse medeni muhakemede tanığın doğruyu söyleme yükümlülüğü bulunmakta olup, tanığa bu yükümlülüğün ihlali halinde yalan tanıklık suçundan cezalandırılacağı açıkça belirtilmektedir.  Gerçeğe aykırı tanıklık, yalan söylemek veya tanıklığın konusunu oluşturan hususlar hakkında bilgiyi bilerek kısmen veya tamamen saklamak, gizlemek, gerçeğe uygun beyanlara gerçeğe aykırı hususlar eklemek şeklinde yapılabilir. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına etki eden her türlü olgunun gerçeğe aykırı şekilde anlatılması, açıklanması bu suça vücut verir.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 17.10.2006 tarih ve 2004/16589 E. 2006/15260 K. Sayılı kararında “sanığın iki ayrı hukuk davasında aynı taşınmaza ilişkin yeminli beyanlarında taşınmaz malikinin kimliği hakkında farklı bilgiler vermek biçimindeki eyleminin” yalan tanıklık suçunu oluşturacağına hükmedilmiştir.

DELİLLER:

  1. … Sayılı dosyaları
  2. Tanık ifadeleri
  3. Beton irsaliyeleri
  4. Santral çalışma kayıtları
  5. Dinamit defterleri
  6. Patlayıcı madde alım belgeleri

SONUÇ VE TALEP       :

Açıklanan sebeplerle şikayet olunanlar hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak cezalandırılmaları için kamu davası açılmasına karar verilmesini talep ederiz. Saygılarımla

ŞİKAYET EDEN VEKİLİ

Son düzenleme tarihi 5 Eylül 2020 21:02

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.