Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Stajyer Avukat Son 3 Aylık Rapor

Stajyer Avukat Son 3 Aylık Rapor -1-

ADANA BAROSU BAŞKANLIĞINA

Konu                        : İkinci 3 aylık staj rapor bildirimi

Adana Barosu staj listesinin “” sicil sayısında kayıtlı “Stajyer Avukat …”, ……/……/2017 tarihinde stajının avukat yanında olan bölümünün kalan kısmını gözetimimde yapmaya başlamış ve avukat yanında yapılan 6 aylık stajını ……/08/2017 tarihinde gözetimimde tamamlamıştır.

Stajyer Avukat …”, staj dönemi sonunda avukatlık mesleğine karşı ilgili, meslek onuruna yaraşır davranışlar sergilemiştir. Mesleğe ilgisi ve ahlaki durumu avukatlık mesleğine kabul ve yeterlilik bakımından olumlu olduğu kanaatimi bildirir, avukat yanı ikinci üç aylık bu raporu sayın başkanlığınıza saygı ile sunarım. ……/08/2017

Sicil No:

Av.

Stajyer Avukat Son 3 Aylık Rapor -2-

ADANA BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

KONU: ………Staj Sicil numarası ile avukatlık stajı yapan Stj. Av………..’ ın Son üç aylık raporunun bildirilmesi hk.

Baromuzda ……. sicil numarasıyla staj yapan Stj. Av. ………….. adliye stajını tamamlayarak ……….. tarihinde yanımda avukat yanı stajına başlamıştır.

………….. tarihi itibariyle son üç aylık stajını tamamlayan stajyerimiz bu dönem içinde büromuzda bulunan dava dosyalarını incelemiş, icra takipleri hazırlamış, sulh ve icra mahkemelerinde duruşmaları takip etmiş, gerekli/ ilgili çalışmaları yapmıştır.

Mesleki olarak yeterli seviyede çalışma yapan Stj. Av. …………… ın tutum ve davranışları avukatlık mesleğine yakışır düzeydedir. Bilgi edinilmesini ve gereğini saygılarımla dilerim.

Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 04:00

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.