Stajyer Avukat Son 3 Aylık Rapor

Stajyer Avukat Son 3 Aylık Rapor

Stajyer Avukat Son 3 Aylık Rapor -1-

ADANA BAROSU BAŞKANLIĞINA

 

 

Konu                        : İkinci 3 aylık staj rapor bildirimi

 

 

Adana Barosu staj listesinin “” sicil sayısında kayıtlı “Stajyer Avukat”, ……/……/2017 tarihinde stajının avukat yanında olan bölümünün kalan kısmını gözetimimde yapmaya başlamış ve avukat yanında yapılan 6 aylık stajını ……/08/2017 tarihinde gözetimimde tamamlamıştır.

Stajyer Avukat …”, staj dönemi sonunda avukatlık mesleğine karşı ilgili, meslek onuruna yaraşır davranışlar sergilemiştir. Mesleğe ilgisi ve ahlaki durumu avukatlık mesleğine kabul ve yeterlilik bakımından olumlu olduğu kanaatimi bildirir, avukat yanı ikinci üç aylık bu raporu sayın başkanlığınıza saygı ile sunarım. ……/08/2017

 

Sicil No:

Av. 

Stajyer Avukat Son 3 Aylık Rapor -2-

ADANA BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

 

KONU: ………Staj Sicil numarası ile avukatlık stajı yapan Stj. Av………..’ ın Son üç aylık raporunun bildirilmesi hk.

Baromuzda ……. sicil numarasıyla staj yapan Stj. Av. ………….. adliye stajını tamamlayarak ……….. tarihinde yanımda avukat yanı stajına başlamıştır.

………….. tarihi itibariyle son üç aylık stajını tamamlayan stajyerimiz bu dönem içinde büromuzda bulunan dava dosyalarını incelemiş, icra takipleri hazırlamış, sulh ve icra mahkemelerinde duruşmaları takip etmiş, gerekli/ ilgili çalışmaları yapmıştır.

Mesleki olarak yeterli seviyede çalışma yapan Stj. Av. …………… ın tutum ve davranışları avukatlık mesleğine yakışır düzeydedir. Bilgi edinilmesini ve gereğini saygılarımla dilerim.

Av. 

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.