SSÇ(Suça Sürüklenen Çocuk) İstinaf Dilekçesi

SSÇ(Suça Sürüklenen Çocuk) İstinaf Dilekçesi


ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE
GÖNDERİLMEK ÜZERE
ADANA 4. ÇOCUK MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO         :

KARAR NO         :

MÜŞTEKİ             :

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK :

VEKİLİ   :

SUÇ       : Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık, Mala Zarar Verme

KARAR TARİHİ  :

KONU                  : İstinaf dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR     :

Adana X Çocuk Mahkemesi tarafından verilen Karar açıkça hukuka

Aykırıdır. Şöyle ki;

Müvekkilimin dosya kapsamında vermiş olduğu ifade;

” Olay tarihinde X’da bulunan mesire alanında motosiklet kiralanıyordu. Bende motosikleti kiralayarak bir süre dolaştım. Daha sonra kiralayan kişiye motosikleti satıp satmayacağını sordum. Oda satacağını söylemekle pazarlıkla 800 TL karşılığında aldım. Satın aldığımda motosikletin ruhsatı yoktu. Motosikletin çekme belgesinin olduğunu ve 1 hafta sonra vereceğini söyledi. Motosikleti aldığım şahsın ismini bilmiyorum. Olay yerine polislerle beni yakalayan yere gittiğimizde şahıslar orada yoktu. Motosikletle gezerken yakalandığımdızda yanımda X’da bulunmaktaydı. Ancak motosikleti ben satın almıştım.

Mahkemenin cezalandırma gerekçesi;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Tüm dosya kapsamından anlaşılmakla suça sürüklenen çocuk X’ın atılı suçlamayı inkar niteliğindeki hayatın olağan akışına uygun olmayan savunmalarına suçtan kurtulmaya yönelik olduğu kanaatiyle itibar edilmeyerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

Dosyada görüleceği üzere mahkeme dosyada herhangi bir somut delil olmadan müvekkilime mahkumiyet hükmü kurmuştur. Verilen karar açıkça hukuka aykırı olup bozulması gerekmektedir. Şöyle ki,  Dosya incelendiğinde ;

  1. Müvekkilimin motosikleti çaldığını gören herhangi bir kişi dosyada mevcut değildir.
  2. Dosya kapsamında herhangi bir kamera kaydı veya bir fotoğraf mevcut değildir.
  3. Dosya kapsamında müvekkilimi suç isnadını yönelten herhangi bir duyum. Bilgi ve görgü tanığı yoktur.
  4. Suça konu eşya ihbar tarihinden yakalaşık olarak 6 ay sonra ele geçirilmiştir. Çalınan bir motosikletin 6 ay içerisinde kaç kez el değiştireceğini tahmin etmek imkansızdır.
  5. Sayın mahkeme müvekkilimin mala zarar vermediği konusunda kanaat getirmişken aynı kanaati hırsızlık içinde getirmemiş olması kendi içerisinde tutarsızdır.

SAYIN MAHKEMENİN MAHKUMİYETE BULDUĞU TEK YASAL GEREKÇE    “HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRILIK” GEREKÇESİDİR. HALBUKİ BU GEREKÇE DAHİ  OLAYIMIZ İÇİN HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRIDIR. ŞÖYLE Kİ; MOTOSİKLETİ MÜVEKKİLİM ÇALMIŞ OLSA 6 AY BOYUNCA KENDİSİ KULLANMAZ, DERHAL YA BİR HURDALIĞA YA DA BİR BAŞKASINA ÇOKTAN  SATMIŞ OLURDU. DEMEK Kİ HAYATIN OLAĞAN AKIŞI BİR HIRSIZ İÇİN BUNU GEREKTİRİR. MAHKEMENİN MAHKUMİYET İÇİN ULAŞTIĞI GEREKÇE KENDİ İÇERİSİNDE TUTARSIZDIR. KENDİ KENDİSİNİ İMHA ETMEKTEDİR.

MÜVEKKİLİM MOTOSİKLETİ  BAŞKASINDAN ALDIM BEYANINA İTİBAR EDİLMELİDİR.

Sayın mahkeme müvekkilim hakkında ÇKK md 35 gereğince sosyal inceleme raporu almamış olması hukuka aykırıdır.

Sayın mahkeme müvekkilimin ki;( henüz 18 yaşını doldurmayan müvekkilimin) 4.000 tl zararı ödemediğinden dolayın hakkında HAGB hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına dair karar vermiş olması da hukuka aykırıdır. Sosyo-ekonomik açıdan yeterli araştırma yapılmamış ve gerekli incelemeler yapılmamıştır.

HUKUKİ NEDENLER         : 5271 S. K. İLE ÇKK

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda belirttiğimiz gerekçeli itirazlarımız ile tarafınızca re’sen gözetilecek hususlar dikkate alınarak;

1- İlk derece mahkemesi açıkça hukuka aykırı olduğundan hükmün bozulmasına,

2- İlk derece mahkemesince verilen kararın usul ve yasaya aykırı hususlarının belirttiğimiz sebep ve gerekçelerle müvekkilimiz lehine düzeltilebilmesi için  dosyanın yeniden görülmesine karar verilmesine,

3- Müvekkilin itiraz ve savunmalarımız doğrultusunda beraatine, yüksek mahkemeniz aksi kanaatte ise hakkında lehe olan hükümlerin uygulanmasına  karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz.

     İstinaf Kanun Yoluna Başvuran

SSÇ Müdafi

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 03:12

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.