Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

SSÇ(Suça Sürüklenen Çocuk) Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi

SSÇ(Suça Sürüklenen Çocuk) Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi


X SULH CEZA HÂKİMLİĞİ’NE

Gönderilmek Üzere

X SULH CEZA HÂKİMLİĞİ’NE

Dosya No: 

ADLİ KONTROL KARARINA

İTİRAZ EDEN S.S.Ç                 :

MÜDAFİİ                                    :

KONU                                         : XXXXX.Sulh Ceza Hakimliği’nin 2017/XXXX SORGU sayılı dosya üzerinden XXXXXX.2017 tarihinde S.S.Ç hakkında verilen adli kontrol altına alınmasına ilişkin karara itirazlarımızın sunulması ile söz konusu kararın kaldırılması talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR         :

Suça Sürüklenen Çocuk X hakkında verilen ADLİ KONTROL ALTINA ALINMASINA ilişkin karar haksız ve hukuka aykırıdır. Bu nedenle kaldırılması gerekmektedir. Şöyle ki;

S.S.Ç. vermiş olduğu savunmalarında samimi bir şekilde ve olayın aydınlanmasına yönelik olarak beyanda bulunmuştur. S.S.Ç X’nın vermiş olduğu ifadeden de açıkça anlaşıldığı üzere S.S.Ç X olaya sonradan dahil olmuştur, Motorsikletin çalınması olayı ile alakalı değildir ve motosikletin çalıntı olduğunu da bilmemektedir. Motosiklete hevesle ve gezmek amacıyla binmiştir. Müvekkil S.S.Ç’nin  üzerine atılı suça karıştığı yönünde dosyada yeterli delil de yoktur. Çalınan motosiklet iade edilmiştir, bir zarar söz konusu değildir. TCK md 146 uygulanma durumu söz konusu olup bu durumda da suçun vasfı değişecektir.

Müvekkil S.S.Ç’nin gerek yaşı gerek diğer hususlar dikkate alındığında tutuksuz olarak yargılanmak üzere serbest bırakılması aksi halde İkametgahına en yakın polis karakoluna müracaat edip imza atması beklenen yarardan çok daha büyük mağduriyet ortaya çıkacaktır. Açıkladığımız nedenlerle, Müvekkil S.S.Ç hakkında verilmiş olan adli kontrol kararına itiraz etmekteyiz. Müvekkil S.S.Ç hakkında verilen karar haksız ve hukuka aykırı olup kaldırılması gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda arz ve izah olunan ve mahkemenizce re’sen gözetilecek durumlar karşısında X tarihli S.S.Ç X hakkında verilen ADLİ KONTROL ALTINA ALINMASINA ilişkin karara karşı itirazlarımızın kabulü ile söz konusu kararın kaldırılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. tarih

                                                                                                                       S.S.Ç Müdafii

  Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu 

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 03:12

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.