SSÇ Mala Zarar Verme ve Hırsızlık Savunma Dilekçesi

Şub 16, 2020 | Kovuşturma-Yargılama

SSÇ Mala Zarar Verme ve Hırsızlık Savunma Dilekçesi

ÇOCUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

Dosya Esas No: 

Duruşma Günü:

 

Suça Sürüklenen

Çocuk:

                                              

Vekili: 

 

Konu: Esasa ilişkin beyanlarımızın sunulmasından ibarettir.

 

Açıklamalar:

 • SOMUT OLAYA İLİŞKİN BEYANLARIMIZ:
 • Müvekkilin iddianamede vasıflandırılan suçları işlediğine dair hiçbir somut delil yoktur. Müvekkil suç işleme kastıyla hareket etmemiştir. Hiçbir mala zarar vermemiştir. Savcılık ifadesi ve mahkeme ifadesinde de belirttiği gibi; söz konusu malların, hırsızlık malı olduğunu bilmemekte ve bu malları 5 TL karşılığında, tanımadığı kişilerle taşımak için anlaştığını ifade etmektedir. Zaten SSÇ suçun işlendiği dönemlerde sürekli olarak ‘üç tekerlekli arabasıyla’ para karşılığı eşya taşımış, bu işi meslek haline getirmiştir.
 • Yakalama tutanağında belirtildiği üzere, müvekkil olay yerine üç tekerlekli bisikletini almak için tekrar geldiğinde yakalanmıştır. Bu husus üç tekerlekli bisikletin müvekkil için önemini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla hırsızlık kastıyla hareket etmiş olan birinin olay yerine tekrar gelmesi hayatın olağan akışına uygun değildir.
 • Öte yandan X haricindeki diğer tüm suça sürüklenen çocuklar mahkeme aşamasındaki ifadelerinde müvekkili tanımadıklarını söylemekte, bu husus müvekkilin beyanlarını doğrulamaktadır.

 • SSÇ …. ise savcılık aşamasındaki X tarihli ifadesinde; “arkadaşları X ile birlikte gezerken eski PTT binasında yaşları büyük olan iki şahsın onları çağırıp, demirleri yükleme karşılığında para teklif ettiklerini, tam gittikleri sırada ise polislerin geldiğini” beyan etmiştir. Oysa yakalama sonrasında X tarihli değişik iş kararda tamamen çelişkili bir ifadede bulunmuştur. Bu ifadesinde: “X ve X’ın yanına gelerek üç tekerlekli bisiklete ihtiyacı olduklarını ve para teklif ettiklerini, önce dışarıda beklediğini ardından binaya girdiğini” beyan etmiştir. Görüldüğü üzere SSÇ tutarsız ve gerçeklerle bağdaşmayan ifadelerde bulunmuştur. Dolayısıyla beyanlarına itibar edilmemesi gerekir.
 • Sonuç olarak, ‘şüpheden sanık yararlanır’ ilkesi de göz önüne alındığında müvekkilin suçu işlediği hususu aydınlatılmadığı sürece, müvekkil lehine sonuç çıkarılması ve buna göre karar verilmesi gerekir.
 • Müvekkil, mahkemedeki ifadesinde HAGB verilmesine dair kararı kabul etmemesini beyan etmesine rağmen, bu ifadesinden dönmüştür. Dolayısıyla olası bir mahkumiyet kararı karşısında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasını saygıyla talep etmekteyiz.
 • OLAYIN HUKUKİ NİTELENDİRİLMESİ:
 • Söz konusu suç teşebbüs aşamasında kalmıştır. Zira, TCK md 35/1’ye göre: “Kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur.Somut olayda da hırsızlık suçu tamamlanmamıştır. Müvekkilin hırsızlık kastıyla hareket ettiğini kabul etmemekle birlikte, fiil tamamlanmadan kolluk görevlileri olay yerine gelmiş, yakalama tedbir uygulanmıştır. İddianamede bu hususa yer verilmemesi usul ve yasaya aykırıdır. Hırsızlık suçuna teşebbüs hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.
 • İddianamede kamu kurum ve kuruluşlarında hırsızlık şeklinde belirtilen suç yanlış vasıflandırılmıştır. Zira suçun gerçekleştiği iddia edilen bina, kamu hizmetine tahsis edilmiş olmayıp, terkedilmiş şekildedir. Dolayısıyla iş yeri dokunulmazlığını ihlal suçu da gerçekleşmemiştir. Bu hususa dair Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2014/23261 E. 2016/4917 K. sayılı kararında “…hırsızlık yapılan yerin … Verem Savaş Dispanseri eski hizmet binası olduğu, Valilikçe yıktırıldığı, yıkım sonrası ortaya çıkan ve bina içerisindeki malzemelerin yıkım ekipleri tarafından kaldırıldığına ilişkin 22/11/2012 tarihli yazısına göre hırsızlığın yapıldığı binanın kamu hizmetine tahsis edilmiş bir bina olmadığı,terkedilmiş olduğunun anlaşılması karşısında, atılı iş yeri dokunulmazlığını bozma suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, suça sürüklenen çocuğun beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine kararı verilmesi…” şeklinde hüküm kurmuştur.

Ayrıca yine Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2013/27259 E. 2014/16617 sayılı kararında “Sanığın suça konu bakır klima borularını, suç tarihinde kullanılmayan harabe durumundaki X Devlet Hastanesi’nin eski hizmet binasından çalmaya kalkıştığının anlaşılması karşısında, olay tarihinde suça konu eşyanın kamu kurum veya kuruluşunda bulunmadığı, kamu yararına veya hizmetine de tahsis edilmediği, bu haliyle eylemin 5237 sayılı TCK’nun 141/1 maddesinde düzenlenen suçu oluşturduğu gözetilmeden, aynı Kanunun 142/1-a maddesiyle uygulama yapılarak fazla cezaya hükmolunması, Bozmayı gerektirmiş…” şeklinde hüküm kurmuştur. Dosya kapsamındaki tutanaklarda, iddianamede ve PTT Genel Müdürlüğü vekilinin davaya katılma dilekçesinde söz konusu binanın “eski PTT” binası şeklinde geçtiği görülmektedir. Bu yüzden yukarıdaki içtihat metinleri de göz önüne alındığında, bina kamu hizmetine tahsis edilmemiş olup, kamu kurumu niteliği olmadığından TCK md 142/1.a ve m.116/2’de hüküm altına alınan kamu kurumu ve iş yeri arasına girmemektedir.

 • Mala zarar verme suçu açısından ise: mala zarar verme suçu, hırsızlık suçu ile beraber gerçekleştiğinde ve hırsızlık suçunun konusu aynı taşınır mal olması durumunda ayrıca mala zarar verme suçundan ceza verilmemesi gerekir. Zira bu suç, hırsızlık suçu içinde erir. Nitekim Yargıtay Genel Kurulu 2013/687 E. 2014/228 K. tarihli kararında “İki suçu bir birinden ayıran önemli özellik ise; hırsızlıkta fail faydalanma amacıyla eylemini gerçekleştirdiği halde, mala zarar verme suçunda mağdura zarar verme düşüncesiyle hareket etmesidir. Bu nedenle mala zarar verme suçunun konusu ile hırsızlık suçunun konusunun aynı tanışır mal olması halinde, ayrıca mala zarar verme suçundan da ceza verilmemesi gerekmektedir.” Şeklinde hüküm kurmuştur. Dolayısıyla somut olayda mala zarar verildiği iddia edilen ve hırsızlığa konu olan “kalorifer petekleri” aynı taşınır maldır. Bu yüzden iki ayrı ceza verilmesi gerekmektedir.

Netice ve Talep: Açıkladığımız nedenlerle, müvekkilin BERAATİNE, sayın mahkeme aksi kanaatte ise, yukarıda belirttiğimiz hususlar göz önüne alınarak karar verilmesini, mahkumiyet hükmü verilmesi durumunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasını saygıyla arz ve talep ederiz. tarih

                                                                                   SSÇ  Vekili
Av. 

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

SSÇ Mala Zarar Verme ve Hırsızlık Savunma Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.