SSÇ İçin Sosyal İnceleme Raporu Alınması Talebi

Tem 12, 2020 | Ceza Hukuku

SSÇ İçin Sosyal İnceleme Raporu Alınması Talebi

SSÇ İçin Sosyal İnceleme Raporu Alınması

ADANA X ÇOCUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO               :

KONUSU                  : SSÇ hakkında usulüne uygun Sosyal İnceleme Raporu alınmasına karar verilmesine ilişkin  talebimiz hk.

AÇIKLAMALAR     : Yukarıda numarası yazılı dosyada ……… günü saat ………da ki duruşmasında SSÇ hakkında herhangi bir akıl hastalığı olup olmadığı ve isnat edilmek suçla ilgili fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve yönlendirme yeteneğinin gelişmiş olup olmadığı hususunda rapor alınması için ………. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevkinin yapılmasına ilişkin karar verilmiştir.

Biz bu rapora ek olarak, SSÇ hakkında Sosyal İnceleme Raporu aldırılmasını da sayın mahkemenizden talep ediyoruz. Şöyle ki;

Çocuk Koruma Kanunu’nun 35. Maddesine  göre: ”Bu Kanun kapsamındaki çocuklar hakkında mahkemeler, çocuk hâkimleri veya Cumhuriyet savcılarınca gerektiğinde çocuğun bireysel özelliklerini ve sosyal çevresini gösteren inceleme yaptırılır. Sosyal inceleme raporu, çocuğun, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin mahkeme tarafından takdirinde göz önünde bulundurulur. Mahkeme veya çocuk hâkimi tarafından çocuk hakkında sosyal inceleme yaptırılmaması hâlinde, gerekçesi kararda gösterilir.” denilmektedir.

 (Sosyal inceleme raporu alınmamasının gerekçesi kararda açıklanmadığı takdirde Yargıtay tarafından bu husus bozma nedeni yapılmaktadır.)

Çocuk Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanunun 20. maddesine  göre:  “Ceza ve tedbirin uygulanmasından önce gerekirse küçüğün aile, terbiye, okul durumu, gidişatı, içinde yetiştiği ve bulunduğu şartlar veya bunlar gibi gerekli görülen sair hususlar çocuk mahkemeleri nezrinde görevlendirilmiş olan sosyal hizmet uzmanları veya yardımcıları veya pedagog veya psikolog veya psikiyatr gibi uzmanlar marifetiyle araştırılır.” denilmektedir.

Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 20. Maddesine göre: ”Kanun kapsamındaki çocuklar hakkında mahkemeler, çocuk hâkimleri veya Cumhuriyet savcılarınca gerektiğinde çocuğun bireysel özelliklerini ve sosyal çevresini gösteren inceleme yaptırılabilir. Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında çocuğun, veli veya vasisi ya da müdafi veya bu kimselerin avukatları da mahkeme veya çocuk hâkimine müracaat ederek çocuk hakkında sosyal inceleme yapılmasını talep edebilirler.” denilmektedir.

Görüleceği üzere; Sosyal İnceleme Raporları çocuk adalet sisteminin bel kemiğini oluşturmaktadır. Amaç ise çocuk için en uygun düzenlemeyi içeren hükmün verilmesinde mahkemeye yardımcı olmaktır. Çocuk Ceza Yargılamasının ruhunda fiil değil, fail yargılaması olduğu için  hem adli rapor hemde   hemde sosyal inceleme raporu alınarak  hiçbir eksik hususa mahal bırakmadan hukuki sürecin devam etmesini talep ediyoruz.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda sunulan nedenlerle ve sayın mahkemenizin resen gözeteceği nedenlerle SSÇ hakkında usulüne uygun şekilde  sosyal inceleme raporu alınmasına karar verilmesini saygıyla SSÇ müdafi olarak dilerim. tarih

                                                          

                                                                                                          SSÇ MÜDAFİ

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.