SSÇ Hırsızlık Temyiz Dilekçesi

Şub 15, 2020 | Kovuşturma-Yargılama

SSÇ Hırsızlık Temyiz Dilekçesi

YARGITAY CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

Sunulmak Üzere

X ÇOCUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

 

 DOSYA NO             :

TEMYİZ EDEN

S.S.Ç                          :

MÜDAFİİ                 :

DAVACI                  :K.H

KONU                       :Yerel mahkemenin, X tarihli, yukarıda esas ve karar numarası belirtilen  kararının usul ve yasaya aykırı olması hasebiyle temyizen incelenerek BOZULMASINA karar verilmesi hakkındaki talebimizi içeren temyiz dilekçemizin sunulması hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

1-)Yerel mahkeme tarafından ittihaz olunan, X tarihli, yukarıda esas ve karar numarası belirtilen hüküm ile müvekkil S.S.Ç’nin, sabit olan hırsızlık suçundan eylemine uyan TCK md 37/1 yollamasıyla 5237 sayılı TCK md 142/2-h uyarınca suçun işlemiş biçimi, suçun işlendiği zaman ve yer, failin güttüğü amaç ve saik, suç konusunun değeri  dikkate alınarak takdiren  5 yıl süre ile hapis cezasıyla cezalandırılmasına, Suça sürüklenen çocuğun suç tarihinde 15 yaşını dolduğu, 18 yaşını doldurmadığı anlaşıldığından verilen cezasında  TCK’nın  31/3 maddesi gereğince 1/3 oranında indirim yapılarak 3 yıl 4 ay süre ile cezalandırılmalarına, sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecinde ki davranışları lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek tayin olunan cezada Türk Ceza Kanunun 62/1 maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 2 yıl 9 ay 10 gün  hapis cezası ile  cezalandırılmasına dair hüküm tesis edilmiş ise de, yerel mahkeme tarafından tesis olunan hüküm usul ve yasaya aykırı olduğundan hükmün temyizen incelenerek bozulmasına karar verilmesi gerekmektedir.

2-)Zira öncelikle belirtmek gerekmektedir ki, müvekkil sanığın, üzerine atılı suçu işlediğine dair somut, objektif, her türlü kuşkudan uzak, mahkumiyetine yeterli, kanuni ve inandırıcı delil bulunmadığı ve müvekkil sanık, tüm savunmalarında, üzerine atılı suçu işlemediğini beyan etmiş olup, savunmasının aksini gösterir hiçbir delil elde edilmediği halde müvekkil sanık hakkında mahkumiyet hükmü tesis edilmiş olduğundan, yerel mahkeme kararının, temyizen incelenerek bozulması gerekmektedir.

3-) MÜVEKKİL X GEREK SAVCILIK  GEREK SORGUDA GEREKSE DE SAYIN MAHKEME HUZURUNDA TUTARLI BİR ŞEKİLDE DAVAYA KONU MOTORLARI KENDİSİNİN ÇALMADIĞINI KARDEŞİ VE ARKADAŞLARININ ÇALDIĞI VE KENDİSİN DE ONLARI GÖRMESİ ÜZERİNE YANLARINA GİTTİĞİNİ POLİSİN ONLARI BUNDAN DOLAYI YAKALADIĞINI BELİRTMİŞLERDİR. MÜVEKKİLİN BEYANINA PARALEL OLARAK DOSYA KAPSAMINDA TOPLANAN DELİLLER İLE DİĞER  SANIK BEYANLARI BİR ARADA DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE MÜVEKKİLİN SUÇU İŞLEDİĞİNE DAİR EN KÜÇÜK BİR DELİLİN OLMADIĞI GÖRÜLECEKTİR. BU NEDENLE MÜVEKKİL HAKKINDAKİ MAHKÛMİYET KARARI HUKUKA AYKIRIDIR.  

 

4-)DOSYA KAPSAMINDA DİĞER ÜÇ SANIKTA HIRSIZLIK  OLAYINI BERABER İŞLEDİKLERİNİ MÜVEKKİL X’IN ALAKASI BULUNMADIĞINI HEM SORUŞTURMA HEMDE KOVUŞTURMA AŞAMASINDA   BELİRTMİŞLERDİR. HAL BÖYLE İKEN MÜVEKKİLİN SUÇU İŞLEDİĞİNİN SÜBUTA ERDİĞİNDEN BAHSETMEK İMKÂNSIZDIR.

5-)MÜVEKKİLİN ÜZERİNE ATILI SUÇU İŞLEMEDİĞİNİ TEKRAR ETMEKLE BİRLİKTE DOSYA KAPASAMINDA MÜŞTEKİNİN MALLARININ İADE EDİLMESİ ZARARININ OLMADIĞINDAN DOLAYI ŞİKAYETÇİ OLMADIĞINI BELİRTMESİNE RAĞMEN MÜVEKKİLİN ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANMAMASI YASAYA AYKIRIDIR.

6-)AYRICA SÖZ KONUSU HIRSIZLIK EYLEMİ TAMAMLANMADIĞINDAN DOLAYI MÜVEKKİLLERİN EYLEMİ TEŞEBBÜS AŞAMASINDAN KALMIŞTIR.MÜVEKKİLİN CEZASINDAN TEŞEBBÜSTEN DOLAYI İNDİRİM YAPILMASI GEREKİRKEN BUNU UYGULAMAMASI HUKUKA AYKIRIDIR.

7-)Ceza yargılamasının en önemli ilkelerinden biri olan <in dubio pro reo> yani <şüpheden sanık yararlanır> ilkesi uyarınca, sanığın bir suçtan cezalandırılmasının temel şartı, suçun şüpheye yer vermeyen bir kesinlikle ispat edilmesidir. Gerçekleşme şekli şüpheli ve tam olarak aydınlatılamamış olaylar ve iddialar sanığın aleyhine yorumlanarak mahkûmiyet hükmü kurulamaz. Oldukça geniş bir uygulama alanı bulunan bu kural, bir suçun gerçekten işlenip işlenmediği veya işlenmiş ise gerçekleştirilme biçimi konusunda şüphe belirmesi halinde uygulanacağı gibi, suç niteliğinin belirlenmesi bakımından da geçerlidir. Ceza mahkûmiyeti, yargılama sürecinde toplanan delillerin bir kısmına dayanılarak ve diğer bir kısmı göz ardı edilerek ulaşılan ihtimali kanaate değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalıdır. Bu ispat, hiçbir kuşku ve başka türlü bir oluşa imkân vermeyecek açıklıkta olmalıdır.

SONUÇ VE İSTEM:Yukarıda arz ve izah edilen yasal gerektirici nedenler ve dahi Yüce Dairece re’sen gözönü edilecek nedenlerle usul ve yasaya aykırı yerel mahkeme hükmünün temyizen incelenerek BOZULMASINA karar verilmesini, müvekkil sanık adına bilvekale Saygılarımla arz ve talep ederim. tarih

                                                                                                                       Sanık  Müdafi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

SSÇ Hırsızlık Temyiz Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.