Bir Sayfa Seçin

SSÇ Hırsızlık Suçu İstinaf-Savunma Dilekçesi

tarafından | Şub 16, 2020 | Kovuşturma-Yargılama | 0 yorum

SSÇ Hırsızlık Suçu İstinaf-Savunma Dilekçesi

X BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİ’NE

Gönderilmek Üzere

1.ÇOCUK MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO: 

SSÇ                        :

MÜDAFİ              :                                                            

KARAR TARİHİ  

KONU                   : Ayrıntılı istinaf istemimizi dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR

Karar Özeti: X 1. Çocuk Mahkemesi’nin 2017/…E. 2017/… K. ve 12/09/2017 tarihli kararının 1 nolu hükmü ile;  ssç hakkında, hırsızlık suçundan neticeten 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına ancak TCK md 51 uyarınca hapis cezasının ERTELENMESİNE,  2 nolu hüküm ile; konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 1 YIL 1 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına ancak TCK md 51 uyarınca hapis cezasının ERTELENMESİNE karar verilmiştir. Yerel mahkemece verilen karar, hukuka aykırı olduğu kanaatiyle süresi içinde tarafımızca istinaf edilmiş olup, ayrıntılı istinaf sebeplerimizi sunuyoruz. Yerel mahkemenin kararı müvekkilin adalet duygularını zedeleyici niteliktedir.

Hırsızlık suçu yönünden;

1-) SSÇ’nin ifadeleri ve dosyada mevcut deliller dikkate alındığında, şüphelinin üzerine atılı bulunan,  bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçunun maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığı açıkça görülecektir. Zira; ssçnin  isnat edilen hırsızlık suçuna ilişkin  hiçbir eylemi yoktur. SSÇ hırsızlık yapıldığı iddia edilen binaya dahi girmemiştir. SSÇ, olay günü aşırı derecede alkol almış olup ayırt etme gücünden yoksun vaziyettedir. Her ne kadar ssç savcılık ifadesinde dışarıda gözcülük yaptığını beyan etse de; olayın şaşkınlığı ve üzüntüsü ile  kendisini yanlış ifade etmiş olup, hakim huzurunda alınan ifadesinde çelişkiyi gidererek; aldığı alkolün etkisi ile ayırt etme gücünden yoksun vaziyette,  arkadaşlarının tam olarak ne yaptığını idrak etmeksizin sadece dışarıda beklemiş olduğunu, hırsızlığa ilişkin hiçbir eylemde bulunmadığını ayrıntılı şekilde açıklamıştır. SSÇ nin ne için beklediğini bilmeksizin, ayırt etme gücünden yoksun vaziyette, dışarıda arkadaşlarını beklediği yönündeki beyanı samimidir.

Konut dokunulmazlığının ihlali yönünden;

2-) Yerel Mahkeme gerekçeli kararında ssçnin dışarıda gözcülük yapmak suretiyle hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçunu işlediğini sabit görmüştür. Kabul anlamına gelmemekle birlikte, ssç nin dışarıda  gözcülük yapma suretiyle hırsızlık suçunu işlediği kanaatinde dahi konut dokunulmazlığını ihlal suçunun unsurlarının oluşmayacağı açıktır. Konuta girmeksizin dışarıda bekleyen ssçnin suç tanımında ifade edilen konuta girme eylemini gerçekleştirmediği, ve bu sebeple eylem başta olmak üzere suçun unsurlarının oluşmadığı açıktır. Sanığın beraati gerekirken ceza alması bozma sebebidir.

MADDE 116 – (1) Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişi, mağdurun şikayeti üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

3-) Yerel mahkeme her ne kadar ssç nin savcılık aşamasında alınan ifadesini mahkeme aşamasında doğruladığını ve samimi ikrarda bulunduğunu gerekçe olarak gösterse de ssç  gerek savcılık gerek Sulh Ceza Hakimliği huzurunda alınan ifadesinde ”olay anında alkollü olduğunu, dışarıda arkadaşlarını beklediğini ancak ne için beklediğini dahi idrak edemediği” beyan etmiştir. SSÇ samimi beyanlarda bulunarak alkollü olması sebebiyle gerçekleşen hırsızlık eyleminin farkında olmadığını ancak orada beklediğini istikrarlı olarak belirtmiş, ancak yerel mahkeme ssçin samimi beyanlarını suç ikrarı olarak değerlendirmek suretiyle yanılgıya düşmüştür.

4-) Mahkemenin ssçnin atılı şuçları işlediğine dair kanaati zorlama bir yorumdur. SSÇye ceza verilmesi  ceza hukukunun şüpheden sanık yararlanır ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.Tüm dosya kapsamında toplanılan deliller neticesinde hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçunun ssç tarafından işlendiğine dair her türlü şüpheden uzak delil elde edilememiştir. Yani suçu destekleyen bir somut delil mevcut değildir.

SONUÇ VE İSTEM             :Yukarıda arz ve izah edilmeye çalışılan ve  re’sen gözetilecek sebeplerle , yerel mahkeme kararının 1 ve 2 nolu hükmünü istinaf ettiğimizi bildiriyor kararın ssç lehine  bozulmasınına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

                                                                            SSÇ MÜDAFİİ

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şanslı Söz

“Biz bütün memleketlerin yerlisiyiz, bütün yüzyılların da çağdaşı.”
(Chammard, G. BiBeni .les hava kat Paris, 1976, seye.12)

Dünya Dilleri

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız