SSÇ Hırsızlık Suçu İstinaf Dilekçesi

Şub 16, 2020 | Kovuşturma-Yargılama

SSÇ Hırsızlık Suçu İstinaf Dilekçesi

X BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE,

Sunulmak Üzere

X ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE,

 

DOSYA NO               : 

SANIK                       : S. Ç.

MÜDAFİİ                 : 

Adres                       :

KONU                       : İstinaf başvurumuzun kabulüne karar verilerek; hükmün bozulması, dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesi ve müvekkilin beraatine karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR

X Asliye Ceza Mahkemesince yapılan yargılama neticesinde; müvekkil S.ç.’nin hırsızlık suçundan 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir. Mahkemece verilen karar usul ve yasaya aykırı olup bozulması gerekmektedir. Şöyle ki;

I- MÜVEKKİL S.Ç. YARGILAMANIN TÜM AŞAMALARINDA AYNI BEYANDA BULUNMUŞ, FAKAT MAĞDURUN BEYANI ESAS ALINARAK HÜKÜM KURULMUŞTUR.

Müvekkil S.Ç. mağdurun cebinden düşen telefonu mağdura yardım etmek amacıyla almış fakat mağdur telefonunun çalındığı kaygısına kapılarak bağırmaya başlamış, müvekkil ise daha önceden de aynı nevi suçtan sabıkalı olması sebebiyle telaşa kapılar olay yerinden uzaklaşmıştır. Fakat gerek mağdurun gerekse tanık ve sanığın beyanlarından anlaşılacağı üzere telefon sanığın üzerinden çıkmamış, yerde bulunmuştur. Sanık tüm aşamalarda düşen telefonu mağdura vermek için aldığını beyan etmiştir. Çalma kastı ile telefonu almış olsaydı telefon sanığın üzerinden çıkardı.

II- ‘ŞÜPHEDEN SANIK YARALANIR’ İLKESİNE UYULMAKSIZIN MAHKUMİYET KARARI VERİLMESİ HUKUKA VE KANUNA AYKIRIDIR.

Bir suç işlediği iddiasıyla yargılanan kimse hakkında mahkumiyet kararı verilebilmesi için, o kimsenin o suçu işlediğinin yüzde yüz oranında kesin olması gerekir. Bu husustaki yüzde birlik şüphe bile, sanığın beraat etmesine yol açar. “Şüpheden sanık yararlanır” ilkesi, masum bir kişinin cezalandırılmasındansa, suçlu bir kimsenin serbest bırakılmasının daha üstün tutulması gerektiği inancına dayanmaktadır.

Eğer mahkeme, eylemi sanığın gerçekleştirip gerçekleştirmediği konusunda vicdani bir kanaate varamıyorsa ve eylemi sanığın gerçekleştirdiğini, somut delillere dayanarak vicdani kanaati ile söyleyemiyorsa, sanığın o fiili gerçekleştirmediği kabul edilmelidir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 01.02.2005 tarihli, 2004/10-193 E. ve 2005/2 K. sayılı kararında; “Şüpheli ve aydınlatılmamış olaylar ve iddialar sanığın aleyhine yorumlanarak hüküm tesis edilemez. Ceza mahkumiyeti bir ihtimale değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalıdır. Bu ispat, teorik de olsa hiçbir kuşku ve başka türlü bir oluşa olanak vermemelidir. Yüksek dahi olsa bir ihtimale dayanılarak sanığı cezalandırmak, ceza yargılamasının en önemli amacı olan gerçeğe ulaşmadan hüküm vermektir. O halde ceza yargılamasında mahkumiyet, büyük veya küçük bir ihtimale değil, kuşkudan uzak bir kesinliğe dayanmalıdır. Bu ispat, hiçbir kuşku ve başka türlü bir oluşa olanak vermeyecek açıklıkta olmalıdır. Yüksek de olsa bir olasılığa dayanılarak sanığı cezalandırmak, ceza yargılamasının en önemli amacı olan gerçeğe ulaşmadan, varsayıma dayalı olarak hüküm vermek anlamına gelir. O halde ceza yargılamasında mahkumiyet, büyük veya küçük bir olasılığa değil, her türlü kuşkudan uzak bir kesinliğe dayanmalıdır. Adli hataların önüne geçilebilmesinin başka bir yolu da bulunmamaktadır.” denilmek suretiyle, şüphenin kesin olarak sanık lehine değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin 20.06.2001 tarihli Telfner-Avusturya kararında; İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi m.6/2’de düzenlenen masumiyet/suçsuzluk karinesine göre, mahkeme üyelerinin yargı görevlerini icra ederken sanığın suçu işlediğine dair bir önyargı ile hareket etmemeleri gerektiği, kanıtlama yükümlülüğünün iddia makamına ait olduğu, herkesin iddiasını ispatla yükümlü olduğu ve şüpheden sanığın yararlanacağı açıklanmıştır. İspat yükümlülüğünün yer değiştirip savunma tarafına yüklenmesi, masumiyet/suçsuzluk karinesinin ihlali anlamına gelecektir.

Somut olayda, cevaplandırılması ve çözülmesi gereken birçok çelişki ve şüphe mevcut iken yerel mahkemece çelişkiler giderilmeden, hüküm kurulmuştur.

NETİCE VE TALEP           : Yukarıda izah ettiğimiz gerekçe ve resen gözetilecek nedenler birlikte değerlendirilerek; istinaf başvurumuzun kabulüne karar verilerek, X Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2018/12 E. ve 2018/123 K. sayılı usul ve yasaya aykırı mahkumiyet kararının istinaf incelemesi neticesinde sanık …yönünden BOZULMASINI ve müvekkilin BERAATİNE karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz. tarih

Sanık S. Ç.

Müdafii

Av.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

SSÇ Hırsızlık Suçu İstinaf Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.