SSÇ Hırsızlık HAGB’ye İtiraz Dilekçesi

Şub 17, 2020 | Kovuşturma-Yargılama

SSÇ Hırsızlık HAGB’ye İtiraz Dilekçesi

X NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

Sunulmak Üzere

X 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

                                              

DOSYA  NO                                 :

 

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ

GERİ BIRAKILMASINA

İTİRAZ EDEN SANIK                 :

 

MÜDAFİİ                                     : Av.

 

SUÇ                                         : Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık (TCK md 142/2.h.2)

TALEP KONUSU         : X 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 2018/… E. sayılı dosyası üzerinden verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına ilişkin itirazlarımızın sunulmasıdır.                                                         

 AÇIKLAMALAR

  1. X 5. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 08/11/2018 tarihinde verilmiş olan hüküm usul ve yasaya aykırı olmakla beraber yasal süresi içinde itirazlarımızı sunmaktayız.

  2. SSÇ müvekkil ……….. hakkında yürütülen soruşturma neticesinde düzenlenen iddianame ve açılan Kamu Davasında müvekkil SSÇ’ ye bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık (TCK md 142/2.h.2) suçu isnat edilmiştir.

  3. Müvekkil SSÇ suça konu motorun satılması sırasında SSÇ Batuhan’ın yanında değildir. Müvekkil SSÇ’nin suçun gerçekleştiği sırada suça bulaştığına dair her türlü şüpheden uzak, kesin kanaate ulaştıracak teknik verilerle ortaya koyabilen herhangi bir delil bulunmamaktadır. İsnat edilen suç müvekkil SSÇ yönünden oluşmamıştır. Müvekkil SSÇ’nin suç işlemek gibi bir kastı da yoktur. Mahkeme önünde vermiş olduğu ifadedeki gibi suçsuzdur. Hırsılık suçu kast olmaksızın işlenebilecek bir suç değildir. Suçun manevi unsurunun tamamlanmasında ise, yalnızca suç işleme kastına değil, failin kendisine veya başkasına yarar sağlama maksadına, yani özel kastın varlığına işaret edilmiştir. Failde, hırsızlık suçunu işleme kastının ötesinde, başkasına ait taşınır bir malı izinsiz olarak kendisine veya üçüncü kişiye yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alma kastının varlığı da tespit edilmelidir. Bu özel kast tipi somut olayda tespit edilemediği takdirde, fail tarafından zilyedinin rızası olmadan taşınır bir malın, sırf bulunduğu yerden alınmış olması suç teşkil etmeyecektir. Kanun koyucu hırsızlık suçunu tanımlarken “kendisine veya başkasına yarar sağlamak” ifadelerini kullanmıştır. Madde metninde yer alan “yarar sağlamak” ifadesi ile kast edilen maddi bir yarar olabileceği gibi manevi bir yarar da olabilir. Burada önemli olan failin mal üzerinde adeta bir malik gibi tasarrufta bulunma isteğidir. Ancak müdafii olduğumuz SSÇ Furkan’ ın böyle bir tasarrufta bulunma isteğini kanıtlar bir fiili bulunmamaktadır. Dolayısıyla suç müvekkil açısından vücut bulmadığı için, cezalandırılması için de herhangi bir hukuki neden ve kamu yararı yoktur.

  4. Yukarıda belirtilen suçu işlediğinden bahisle hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı verilmesi usule, yasalara ve kamu yararına aykırı olup, itirazen kaldırılması gerekmekte ve beraati talep edilmektedir.

TALEP VE SONUÇ                     : Yukarıda   belirtmiş   olduğumuz    nedenler ile  müvekkil SSÇ X hakkında  verilmiş   olan   hükmün   açıklanmasının  geriye  bırakılması  kararına karşı yapmış olduğumuz itirazların kabulü ile beraatine karar verilmesini saygı ile arz ederiz. tarih

                                                                 İTİRAZ EDEN SSÇ MÜDAFİİ

                                                                                AV.

Etiketler:

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.