Bir Sayfa Seçin

suçun kanuni unsuru

Sözlüğe Geri Dön
Tanım:

Tipiklik; yapılan eylemin yasada belirtilen tanıma uygun olması ve karşılığında bir cezanın gösterilmiş bulunması.