Bir Sayfa Seçin

iş sözleşmesi

Sözlüğe Geri Dön
Tanım:

Bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşme; iş sözleşmesi, kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tâbi değildir; süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur.