Bir Sayfa Seçin

HMK md 310

Sözlüğe Geri Dön
Tanım:

Feragat ve kabulün zamanı

Madde 310 – (1) Feragat ve kabul, hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabilir.