Bir Sayfa Seçin

Avukatlık Ücreti

Sözlüğe Geri Dön
Tanım:

Avukatın hukuki yardımının karşılığı olan meblağı veya değeri ifade eder; yüzde yirmi beşi aşmamak üzere, dava veya hükmolunacak şeyin değeri yahut paranın belli bir yüzdesi avukatlık ücreti olarak kararlaştırılabilir, ancak bu tür sözleşmeler dava konusu para dışındaki mal ve haklardan bir kısmının aynen avukata ait olacağı hükmünü taşıyamaz; avukatlık asgari ücret tarifesi altında vekalet ücreti kararlaştırılamaz.