Adli Yardım

Sözlüğe Geri Dön
Tanım:

Yoksullara adli yardım; adli müzaheret; bir davada davacı veya davalı olarak bulunmak bazı yargılama giderlerini gerektirir. Örneğin, dava açmak için gerekli harç, tebligat gideri, keşif, bilirkişi gideri gibi. Bu yargılama giderini ödeyemeyecek durumda (yoksul, fakir) olan ve görünüşte haklı görünen kimseye Devletçe yapılan yardıma adli yardım denir. Bizde, adli yardım esas itibariyle, yargılama harç ve giderlerinin davanın başında alınmaması olarak uygulanmaktadır.

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.