Adli Yardım

Sözlüğe Geri Dön

Yoksullara adli yardım; adli müzaheret; bir davada davacı veya davalı olarak bulunmak bazı yargılama giderlerini gerektirir. Örneğin, dava açmak için gerekli harç, tebligat gideri, keşif, bilirkişi gideri gibi. Bu yargılama giderini ödeyemeyecek durumda (yoksul, fakir) olan ve görünüşte haklı görünen kimseye Devletçe yapılan yardıma adli yardım denir. Bizde, adli yardım esas itibariyle, yargılama harç ve giderlerinin davanın başında alınmaması olarak uygulanmaktadır.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.