Bir Sayfa Seçin

Sözlük

Hukuk ve Kanun Sözlüğü Veritabanı

AJAX progress indicator
Ara: (temizle)
 • 1
 • 1936 Beyannamesi
  Cemaat vakıflarının Vakıflar Kanunu gereğince verdikleri beyanname.
 • a
 • A tipi yatırım fonu
  Fon tüzüklerinde veya esas sözleşmelerinde belirtilmek şartıyla, portföy değerinin devamlı olarak en az dörtte birini, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar dahil Türkiye’de kurulu ortaklıkların(...)
 • Aba Altından Sopa Göstermek
  Üstü kapalı bir şekilde tehdit etmek; usturuplu bir şekilde korkutmak.
 • Abandon
  Terk; bırakma; geminin terki; bir haktan kısmen veya tamamen feragat.
 • Abandone Olmak
  Dövüşemeyecek duruma gelen sporcunun yarışmayı terketmek zorunda kalması.
 • Abanma
  Bir şeyin üzerine yaslanarak eğilme; bir kimse üzerine kapanma ve yaslanma.
 • Abartma
  Mübalağa; bir şeyi veya olayı olduğundan daha çok gösterme.
 • Abataj
  Doğal konumdaki madenin kazma, dinamitle parçalama gibi yollarla yerinden sökülmesi ve taşınmaya hazır hale getirilmesi.
 • Abazan
  Uzun süredir cinsel rahatlığa ermemiş kişi.
 • Abc Analizi
  Dolaylı maliyetlerin ve işletme giderlerinin belli ürünlere tahsislerini garantiye alan, maliyetleri her bir konu için ayrı değerlendiren ve semi bir dönemde ürün karlılığı analiz eden yöntem
 • Abdal
  Gezginci; ermiş; dünya düzenini koruyan ve ama bu özellikleri kimseye söylemeyen veliler.
 • Abdest
  Elsuyu; namaz ve diğer ibadetlerin yerine getirilmesinden önce yapılan dinî temizlik.
 • Abdesthane
  Hela; tuvalet; ayakyolu.
 • Abdüksiyon
  Bir organı bedenden uzaklaştırma
 • Abes
  Boş; saçma; gereksiz; lüzumsuz.
 • Abesle İştigal
  Boş (anlamsız) şeylerle uğraşma.
 • âbı adalet
  Adalet suyu; yüce adaletin sağladığı; adaletin feyz ve bereketi.
 • Abiyotik Faktörler
  (Çevre hukukunda) Işık, yağış, ısı, toprak veya kaya gibi ekosistemdeki tüm fiziksel ve kimyasal etkenler.
 • Ablacı
  Sevici kadın
 • Abluka
  Bir ülkeyi güç durumda bırakmak veya o ülkeye bazı istekleri kabul ettirmek amacıyla, o ülkenin özellikle ticarî ilişkilerini zor ve güç kullanarak kesmek.