Sözlük

Hukuk ve Kanun Sözlüğü Veritabanı

Sözlükte mevcut her bir terim ve kanun maddesi site genelindeki tüm yazı ve makalelere entegredir. Söz konusu entegre akıllı kutucuk sistemi(Nedir?) sadece üyeler için aktif durumdadır.
AJAX progress indicator
 • 1

 • 1936 Beyannamesi
  Cemaat vakıflarının Vakıflar Kanunu gereğince verdikleri beyanname.
 • a

 • A tipi yatırım fonu
  Fon tüzüklerinde veya esas sözleşmelerinde belirtilmek şartıyla, portföy değerinin devamlı olarak en az dörtte birini, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar dahil Türkiye’de kurulu ortaklıkların(...)
 • Aba Altından Sopa Göstermek
  Üstü kapalı bir şekilde tehdit etmek; usturuplu bir şekilde korkutmak.
 • Abandon
  Terk; bırakma; geminin terki; bir haktan kısmen veya tamamen feragat.
 • Abandone Olmak
  Dövüşemeyecek duruma gelen sporcunun yarışmayı terketmek zorunda kalması.
 • Abanma
  Bir şeyin üzerine yaslanarak eğilme; bir kimse üzerine kapanma ve yaslanma.
 • Abartma
  Mübalağa; bir şeyi veya olayı olduğundan daha çok gösterme.
 • Abataj
  Doğal konumdaki madenin kazma, dinamitle parçalama gibi yollarla yerinden sökülmesi ve taşınmaya hazır hale getirilmesi.
 • Abazan
  Uzun süredir cinsel rahatlığa ermemiş kişi.
 • Abc Analizi
  Dolaylı maliyetlerin ve işletme giderlerinin belli ürünlere tahsislerini garantiye alan, maliyetleri her bir konu için ayrı değerlendiren ve semi bir dönemde ürün karlılığı analiz eden yöntem
 • Abdal
  Gezginci; ermiş; dünya düzenini koruyan ve ama bu özellikleri kimseye söylemeyen veliler.
 • Abdest
  Elsuyu; namaz ve diğer ibadetlerin yerine getirilmesinden önce yapılan dinî temizlik.
 • Abdesthane
  Hela; tuvalet; ayakyolu.
 • Abdüksiyon
  Bir organı bedenden uzaklaştırma
 • Abes
  Boş; saçma; gereksiz; lüzumsuz.
 • Abesle İştigal
  Boş (anlamsız) şeylerle uğraşma.
 • âbı adalet
  Adalet suyu; yüce adaletin sağladığı; adaletin feyz ve bereketi.
 • Abiyotik Faktörler
  (Çevre hukukunda) Işık, yağış, ısı, toprak veya kaya gibi ekosistemdeki tüm fiziksel ve kimyasal etkenler.
 • Ablacı
  Sevici kadın
 • Abluka
  Bir ülkeyi güç durumda bırakmak veya o ülkeye bazı istekleri kabul ettirmek amacıyla, o ülkenin özellikle ticarî ilişkilerini zor ve güç kullanarak kesmek.
error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.