SÖZLÜ HAKARETİ ŞİKAYET DİLEKÇESİ

Hakaret veya küfür kanunda her şekilde bir suç olarak yer almaktadır. Kişiye hakaret edilmesi durumunda kişi bu durumu bir şikayet dilekçesi hazırlayarak savcılığa elindeki detay içeren bilgi ve delillerle vermelidir. Savcılığa verilen “hakaret şikayet dilekçesi” sonucunda savcılık bu vaka hakkında soruşturma başlatmakla görevlidir. Sözlü hakaret durumunda yazılması gereken şikayet dilekçesi aşağıda paylaşılmıştır. Hakarete maruz kalan kişi bu durumu “hakaret dava dilekçesi” ile değiş “hakaret şikayet dilekçesi” ile savcılığa bildirebilir. Savcılık soruşturma sonucu yeterli şüpheye ulaşır ise ceza mahkemesinde dava açılacaktır.

Hakaret Şikayet Dilekçesi

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

MAĞDUR/MÜŞTEKİ         :

 

VEKİLİ                                 :

 

ŞÜPHELİ                              :

 

SUÇ                                       : HAKARET

 

SUÇ TARİHİ            :

 

AÇIKLAMALAR     :

  1. Ekli vekaletname uyarınca ….. vekiliyiz.

                                   (Ek-1: Vekaletname sureti)

  1. Müvekkilim, suçun oluştuğu tarihte (yukarıda verilmiştir) ….. Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Büyükşehir Belediyesi denetiminde çalışan toplu taşıma aracı kullanmaktadır.
  1. Suçun gerçekleştiği tarihte 17.50 sularında, tanıma nedenini ………..benzin istasyonunda yıkamacı olarak çalışması şeklinde belirten ve isminin Mustafa olduğunu soyismini ise bilmediğini belirten müvekkilim, ismi Mustafa sanılan şüphelinin durak harici yol kenarında inme talebini reddetmiş ve kullandığı toplu taşıma aracını durdurmamıştır.
  1. Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği 25-e bendinde “Kendi durağında rotasyon programı uygulanması halinde bu programa uymamak…” şeklinde ceza uygulanacak haller içerisinde gösterilen bu durumda yönetmeliğe uyması nedeniyle müvekkilim …..’e sinirlenen şüpheli, “ 7 senedir geliyorum ben buraya sen bana iş mi öğretiyorsun?” diye çıkışmış ve ardından daha da ileri gidip “Şerefsizlik yapma.” “Antalya’ya götürmezsen en adi şerefsizsin.” şeklinde hakaretler savurmaya başlamıştır.
  1. Şüpheli bariz bir şekilde Tck md. 125 kapsamına giren hakaret suçunu işlemiş bulunmaktadır. Üstelik Tck md 129’da belirtildiği gibi haksız fiile tepki olarak veya karşılıklı hakaret şeklinde gerçekleşmemiş aksine müvekkilimin görevini yerine getirmesi ve yönetmeliğe uyması nedeniyle gerçekleşmiştir. Ayrıca görüntülerden anlaşılacağı üzere toplu taşıma aracında yolcular bulunmaktadır ve şüpheli hakaretlerini bağırarak devam ettirmektedir. Bu durumda Tck 125. maddenin 4. fıkrasında da belirlendiği gibi suçun aleni ve topluluk içinde işlendiği şüphe götürmezdir.

                        (Ek-2: Görüntüleri içeren CD)

  1. YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ 2009/15657 esaslı 2009/15096 karar numaralı 29.9.2009 tarihli kararında “Hükümlü olan sanığın cezaevinde görevlilere hakaretinde, aleniyet unsuru gerçekleşmediği gözetilmeden, TCY 125/4 madde ve fıkrasıyla cezanın arttırılması” şeklinde belirttiği gibi şüphelinin topluluk içinde aleniyet unsuru taşıdığı gözetilerek gerçekleştirdiği hakaret suçunun 125/4 kapsamında cezası artırılarak hüküm verilmelidir.

Açıkladığımız ve resen göz önüne alınacak sebeplerle şüphelinin hakaret suçunu işlediğinin belirlenmesi ve kamu davası açılarak kamu düzeni gereğince cezalandırılması gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle şüphelinin cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılmasını, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. 12/11/2018

                                                                                                                      VEKİL

SÖZLÜ HAKARETİ ŞİKAYET DİLEKÇESİ -

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Sosyal Medya
Soru Sor
WhatsApp
Telefon Görüşmesi ( Sadece Müvekkil )
tr Türkçe
X
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.