Sözleşmenin Yenilenmeyeceğine Dair İhtarname

İHTARNAME

 

İHTAR EDEN                      :

VEKİLİ                                 : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

 

KARŞI TARAF                   :

 

KONUSU                              : 03.11.2018 tarihinde sona erecek olan ……… Sözleşmesi’nin yenilenmeyeceğine dair ihtarnamedir.

 

AÇIKLAMALAR                :

 

1-Taraflar arasında 03.11.2015 tarihinde …………………………….. sözleşmesi akdedilmiştir.

   

2-Bahse konu sözleşmesin “Sözleşme Süresi ve Fesih Koşulları” başlıklı 10. Maddesinde  “SÖZLEŞME SÜRESİNİN BİTİMİNE BİR AY KALA TARAFLARDAN BİRİ YAZILI OLARAK FESHEDİLDİĞİNİ BİLDİRMEDİKÇE aynı şart ve koşullarla ve her defasında bir yıl süre ile kendiliğinden tekrar eder” hükmü yer almaktadır.   

3-Yapılan sözleşmenin 10.2. maddesi gereği akdi yenilemeyeceğimizi ve bir sonraki dönem(03.11.2018-03.11.2019) için sözleşmeyi feshettiğimizi açık bir şekilde tarafınıza ihtar ediyoruz.

           

SONUÇ                                 : Yukarıda izah edilen nedenlerle; akdedilen sözleşmenin 10.2. maddesi uyarınca akdi yenilemeyeceğimizi ve bir sonraki dönem için sözleşmeyi feshettiğimizi açık bir şekilde tarafınıza ihtar ediyoruz.17.01.2018

                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   İhtar Eden

………………………… A.Ş.                                                                                                                                                                                                                                                                                Vekili Av.

 

                                              

Sayın Noter;

                                               Üç nüsha olarak tanzim edilen bu ihtarnamenin bir örneğinin karşı tarafa tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhini havi bir nüshasının da tarafımıza iadesini arz ve talep ederim.17.01.2018

                                                                                                  Av. 

 

Dayanak : ………. 4. Noterliğinin …./…/…… Tar. ……… yevmiye no’lu vekaletnamesine  ist.. 

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın