Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Sözleşmenin Yenilenmeyeceğine Dair İhtarname

İHTARNAME

İHTAR EDEN                      :

VEKİLİ                                 : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

KARŞI TARAF                   :

KONUSU                              : 03.11.2018 tarihinde sona erecek olan ……… Sözleşmesi’nin yenilenmeyeceğine dair ihtarnamedir.

AÇIKLAMALAR                :

1-Taraflar arasında 03.11.2015 tarihinde …………………………….. sözleşmesi akdedilmiştir.

2-Bahse konu sözleşmesin “Sözleşme Süresi ve Fesih Koşulları” başlıklı 10. Maddesinde “SÖZLEŞME SÜRESİNİN BİTİMİNE BİR AY KALA TARAFLARDAN BİRİ YAZILI OLARAK FESHEDİLDİĞİNİ BİLDİRMEDİKÇE aynı şart ve koşullarla ve her defasında bir yıl süre ile kendiliğinden tekrar eder” hükmü yer almaktadır.

3-Yapılan sözleşmenin 10.2. maddesi gereği akdi yenilemeyeceğimizi ve bir sonraki dönem(03.11.2018-03.11.2019) için sözleşmeyi feshettiğimizi açık bir şekilde tarafınıza ihtar ediyoruz.

SONUÇ                                 : Yukarıda izah edilen nedenlerle; akdedilen sözleşmenin 10.2. maddesi uyarınca akdi yenilemeyeceğimizi ve bir sonraki dönem için sözleşmeyi feshettiğimizi açık bir şekilde tarafınıza ihtar ediyoruz.17.01.2018

                                                                                                                                                                                                               İhtar Eden

………………………… A.Ş.                                                                                                                                                                                                                                                                                Vekili Av.

Sayın Noter;

Üç nüsha olarak tanzim edilen iş bu ihtarnamenin bir örneğinin karşı tarafa tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhini havi bir nüshasının da tarafımıza iadesini arz ve talep ederim.17.01.2018

Av.

Dayanak : ………. 4. Noterliğinin …./…/…… Tar. ……… yevmiye no’lu vekaletnamesine  ist.. 

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 17 Ocak 2020 23:57

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.