Sözleşmenin Sonlandırılması Konulu Sulh ve İbra Protokolü Örneği

Sulh ve İbra Protokolü Örneği

SÖZLEŞMENİN SONLANDIRILMASINA İLİŞKİN

SULH VE İBRA PROTOKOLÜ

TARAFLAR

MADDE 1

-Taraflar

YASAL DAYANAK

MADDE 2

Bu sulh anlaşması 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 313 ve devamı maddelerine göre düzenlenmiştir.

UYUŞMAZLIK KONUSU

MADDE 3

Uyuşmazlığın  konusu, X tarihinde Xde hazırlanan ve taraflarının X tarafından imzalanan şartlı satış  Sözleşmesinin sonlandırılmasına ilişkindir.

SULH VE İBRA HÜKÜMLERİ

MADDE 4

Bahse konu satış sözleşmesinin 4. Maddesinde düzenlenen “Taşınmaz alıcının mülkiyetinde iken satılmak istendiğinde, satış bedelinin yarısı satıcı ………………… a ödenecektir. Şayet ipotekten kaynaklanan borç bulunur ise öncelikle bu borç ödendikten sonra satış bedelinin yarısından kalan para satıcı …………………. verilecektir.” Şeklindeki anlaşmanın maddesi hükmünce; Taraflar 000,00.-TL nakit ve tarafların aynı olduğu ve başka bir ticaretten kaynaklı 28.02.2019 vadeli ve düzenlenme tarihinin 03.01.2019 olduğu protestolu bono ile , 13.000,00.-TL ve tarafların aynı olduğu 30.03.2019 vadeli ve düzenlenme tarihinin 03.01.2019 olduğu protestolu bonoların alıcı …………………………..ya iadesi konusunda anlaşmışlardır.

Bahse konu anlaşmanın 5.maddesi gereğince anlaşma maddesinin 4.maddesine aykırı davranılması taşınmazın haricen satılarak bedelinin tamamen kendisince (alıcı tarafından) tahsil edilmesi halinde satıcı X X -TL cezai şart bedelinin hükümsüzlüğü ve talep edilmemesi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Madde 1 de yapılan (13.000-TL nakit + 13.000-TL bedelli 28.02.2019 vadeli bono + 13.000-TL bedelli 30.03.2019 vadeli bono ) yapılan ödemeler ile bonoların iadesi gerçekleşmiş olup ödemeler karşılığında taraflar karşılıklı olarak hak ve talepte bulunmayacaklardır.

İşbu Protokolle sulh olan taraflar birbirlerini karşılıklı olarak ibra ederler.

PROTOKOL YERİ VE TARİHİ

MADDE 5

İşbu protokol X tarafından X adresindeki  Avukatlık Bürosunda X tarihinde hazırlanarak iki nüsha halinde imzalanmıştır.

PROTOKOL YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ

İşbu protokolün yürürlülük tarihi, tarafların anlaşmış olduğu miktarda ödemenin nakten yapılması ve yukarıda belirtilen bonoların iade edilmesi sebebiyle imza anı itibarıyla geçerli olacaktır. tarih

TARAF                                                                                                                                                                                                                                  TARAF

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 15:59

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.