Sözleşmenin Feshi ve Teminatın İadesi Talepli İhtarname

Tem 12, 2020 | Şirketler Hukuku Avukatlığı

Sözleşmenin Feshi ve Teminatın İadesi Talepli İhtarname

Sözleşmenin Feshi ve Teminatın İadesi Talepli İhtarname

ADANA X NOTERLİĞİ’NE

İHTAR EDEN          : 

VEKİLİ                     : 

MUHATAP               :

KONUSU                  : Yapılan imar planı değişikliği ile ruhsat devrinin mümkün olmaması sebebiyle ……. tarihli Akaryakıt İstasyonu İşletme Sözleşmesi’ni fesih etmek durumunda kalmış olduğumuzu, feshin sonucunda şirketinize ait olan ve işleticiye teslim edilen teçhizat, alet ve edavatın teslim alınmasını ve işletici tarafından tarafınıza verilen teminatın iadesini talep ettiğimizin ihtaren bildirilmesidir.

AÇIKLAMALAR    :

Müvekkillerin murisi U.E. ile muhatap T.O.T. A.Ş. arasında ……………. tarihinde, Tapuda X parselde kayıtlı taşınmazda, Akaryakıt İstasyonu İşletme Sözleşmesi imzalanmıştır.

U.E.’ın vefatı üzerine müvekkil A.E. Ruhsat devri talebi ile X Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kontrol Daire Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmuştur. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce verilen yanıtta talebin değerlendirilebilmesi için yeni tarihli imar durumu, iskan belgesi, yeni unvan adına işletme belgesi, veraset ilamı, yeni unvan adına ticaret sicil gazetesi, mevcut onaylı ruhsat projesi eksikliklerinin giderilmesi ve itfaiye raporundaki eksikliğin giderilmesi istenmiştir.

Eksikliklerin giderilebilmesi için ………… tarihinde İmar Müdürlüğüne başvurulmuştur. ………….. tarihli X İmar Müdürlüğünün yanıtında X parsel sayılı yerin X onanlı, 1/1000 ölçekli X Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planında “Konut Alanında”, bir kısmı da “Yol Alanında” kaldığı; ……… onanlı plan hükümlerinin 1.7. maddesine göre, 2960 sayılı yasanın geçici 4. maddesi uyarınca konut kullanımına ayrılmış olan alanlar yeşil alan statüsüne alındığından, uygulama yapılmayacağı hususu cevaben bildirilmiştir.

X tarihli Akaryakıt İstasyonu İşletme Sözleşmesi’nin 23. maddesi: Şirket veya İşletici, kötü niyetleri dışında herhangi bir sebepten dolayı hükümet, liman, belediye veya diğer yetkili makamlarca verilecek bir emre uymaları yüzünden işbu işletme sözleşmesi hükümlerini yerine getirmekte gecikir, engele maruz kalır veya alıkonulursa, gerek Şirket gerekse İşletici hiçbir şekilde sorulu olmayacaktır.

Yukarda da açıklandığı gibi yapılan imar planı değişikliği ile ruhsat devrinin mümkün olmaması sebebiyle ………… tarihli Akaryakıt İstasyonu İşletme Sözleşmesi’ni fesih etmek durumunda kalmış olduğumuzu tarafınıza ihtaren bildiririz. Feshin sonucunda şirketinize ait olan ve işleticiye teslim edilen teçhizat, alet ve edavatın teslim alınmasını ve işletici tarafından tarafınıza verilen teminatın iadesini talep ederiz.

Sayın Noter;

Üç nüsha olarak hazırlanan işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, bir nüshasının da tebellüğ şerhli olarak tarafıma iadesini talep ederim.

İhtar Eden Vekili

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.