Soyisim Değişikliği Dava Dilekçesi Örneği

Son Güncelleme Tarihi

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’ne

DAVACI                               : ……………

DAVALI                                                :

DAVA KONUSU                               : Soyisim Değişikliği

AÇIKLAMALAR                 :

1-X’de nüfusa kayıtlı olup,  ….. ve  …..’den olma,  ….. Şanlıurfa doğumluyum.

2- 5490 sayılı Kanun’un geçici 8.maddesi uyarınca Eyyubiye Kaymakamlığı’na başvurarak  ….. olan soyismimin  ….. olarak değiştirilmesi talebinde bulundum. Eyyübiye İlçe İdare Kurulu’nun ….. tarih ve  ….. sayılı kararına göre Şanlıurfa/Eyyübiye ilçesi tarafından ….. olan soyismim talebim doğrultusunda  ….. olarak nüfus kayıtlarında   ….. no ile tescil edilmiştir. İşbu değişiklik talebi derinlemesine düşünülmeksizin, bir anlık heves ve gafletle, akrabalarım bir kısmının dolduruşuyla tarafımca yapılmıştır. Benimle birlikte 5490 sayılı Kanunun 36.maddesinin (b) bendine göre de hem eşim  …..’nın  hem de …..’nın soyisimleri ….. olmuştur. Üstsoylarımın Soyadı Kanunu’nun kabulünden beri kullanmakta oldukları soyisim olan  ….. soyisminden talep tarihi itibariyle rahatsızlık duyuyor olsam da sonraki süreçte işbu değişiklik vicdanen ve manen bende ve ailemde pişmanlığa sebep olmuştur.  ….. soyismine ailem de ben de ruhsal olarak aidiyet hissetmemekteyiz. Tüm hısım, akraba ,dost ve çevremiz tarafından ….. olarak tanınmakta işlerimizde ilişkilerimizde ….. soyismiyle tanınmaktayız. TMK m.27 anlamında haklı sebepler olduğunu düşündüğüm tüm bu sebeplerle mahkemenizden benim, eşimin ve kızımın soyisiminin değişikliğini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                             : Nüfus kayıtları ve sair yasal deliller

TANIKLAR                           :

 ….. (TC: …..), Adres:  …..

….. (TC: …..) Adres:   …..

HUKUKİ SEBEPLER          : TMK m.27 ve sair ilgili mevzuat

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, nüfus kaydındaki ….. olan  soyismimin,  5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu md.36’nın (b) bendine göre eşim ….. ve ergin olmayan  …..’in de soyisimlerinin  ….. olarak düzeltilmesini/değiştirilmesini ve nüfusa tesciline karar verilmesini, saygılarımla arz ve talep ederim.

                                                                              DAVACI

                                                                                               …..

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.