Soybağının reddi isteğine ilişkin davalarda Aile Mahkemeleri görevlidir- Yargıtay Kararı

Soybağının reddi isteğine ilişkin davalarda Aile Mahkemeleri görevlidir

Dava, Cumhuriyet Savcısı tarafından açılmış olup, davanamede; 02.02.2002 doğumlu Tufan ile 13.11.2005 doğumlu Tugay’ın, Oya ve Mustafa’nın çocukları olmasına rağmen, nüfiıs kayıtlarında baba adlarının Adem olarak yazıldığı belirtilerek çocukların nüfiıs kayıtlarında baba hanesinde görülen Adem Bayrakçı’nın kaydının iptal edilerek gerçek babaları olan Mustafa İnam’ın kayıt bilgilerine yer verilmesi istenmiştir.

Bu belirlemeye göre dava, soybağınm reddi ve babalık davasıdır. 4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 5133 sayılı kanunla değişik 4/1. maddesi uyarınca, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun üçüncü kısmı hariç olmak üzere, ikinci kitabından kaynaklanan davalara aile mahkemelerinde bakılır.

Görev, kamu düzenine ilişkin olup, hakim tarafından yargılamanın her aşamasında re’sen gözetilir. Gerçekleşen bu durum karşısında davaya aile mahkemesi sıfatı ile bakılması gerekirken işin esasının incelenmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur. (Y2HD, 16.01.2012, E. 2010/14441, K. 2012/149.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 2 Mayıs 2020 10:29

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.