Soybağının reddi davası sonucunda verilecek hüküm boşanma davasının neticesini etkileyeceğinden sonucu beklenmelidir- Yargıtay Kararı

Soybağının reddi davası sonucunda verilecek hüküm boşanma davasının neticesini etkileyeceğinden sonucu beklenmelidir

“Dava 09.04.2013 tarihinde açılmıştır. Davacı tarafından, dava sırasında 18.08.2013 tarihinde dünyaya gelen çocukla ilgili soybağının reddi davası açıldığı bildirilmiştir. Davacı, dava dilekçesinde eşinin sadakat yükümlülüğünü ihlal eden tutum ve davranışlarını ileri sürdüğüne ve çocuğun kendisinden olduğu konusunda şüpheleri bulunduğunu ifade ettiğine göre, soybağının reddi davası sonucunda verilecek hüküm, bu davanın neticesini etkileyecektir.

Aynı mahkemede görülmekte olan 2013/515 esas numaralı soybağınm reddi davasının, bu dava bakımından bekletici sorun yapılması (HMK md 165) neticesine kadar yargılamanın bekletilmesi ve davacının davranışının af niteliğinde olup olmadığının bundan sonra değerlendirilerek hasıl olacak sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken, bu husus nazara alınmadan hüküm tesisi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 12.03.2015, E. 2014/19617, K. 2015/4537)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 22 Mart 2020 21:17

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.